selfCarol Dweck’s boek Self Theories staat boordevol waardevolle informatie voor ouders, docenten, coaches en alle anderen die o.a. met jongeren en studenten werken. We hebben al veel aandacht besteed aan haar werk. In haar boek Self Theories schrijft ze onder andere over hoe meisjes die initieel goed presteren in wiskunde en wetenschapsvakken, een statische mindset kunnen ontwikkelen. Ze schrijft:
In reactie op de jarenlange negatieve stereotypering van meisjes (ze zijn minder slim dan jongens en minder goed in wiskunde dan jongens en dergelijke), hebben veel ouders en scholen het roer omgegooid en zijn ze meisjes uitbundig gaan prijzen over hoe slim en goed aan aardig ze zijn. De assumptie daarbij is dat het zelfvertrouwen van meisjes groeit wanneer zij ervan overtuigd zijn dat ze slim zijn en dat dit ze zal helpen om door te zetten wanneer ze met tegenslagen te maken krijgen. Slimme meisjes presteren het best op de lagere school, beter dan slimme jongens. En ze gedragen zich vaak beter, en krijgen daarvoor complimenten, zoals “You’re a star”.
Carol Dweck waarschuwt tegen deze zogenoemde fixed-traitcomplimenten (vaste eigenschapscomplimenten), omdat ze een fixed mindset stimuleren. Meisjes leren vanuit deze fixed trait complimenten, blijkt uit Dweck’s onderzoeken, dat succes of falen direct samenhangt met hoe intelligent ze zijn (en blijven) en hoe goed (of slecht) ze zijn als mens. Uit Dweck’s jarenlange onderzoeken blijkt het volgende; ze ontwikkelen een gevoel van hulpeloosheid wanneer de stof moeilijker wordt en ze een lager cijfers halen of falen voor een test, ze gaan vervolgens uitdagingen uit de weg en kiezen voor een studieniveau waarvan ze zeker weten dat ze niet zullen falen. Zo bereiken ze uiteindelijk veel minder dan verwacht kon worden op basis van hun werkhouding en goede resultaten op de lagere school.
Jongens zijn natuurlijk ook kwetsbaar voor feedback die een statische mindset stimuleert. Maar, zij gedragen zich vaak minder zoals van ze verwacht wordt op school en krijgen daardoor sneller de feedback:“Als je beter je best zou doen zouden je resultaten veel beter kunnen zijn”. Hoe onaangenaam deze feedback ook mag zijn voor jongens, zij leren er wel door dat prestaties verbeteren wanneer ze harder werken en ze ontwikkelen veel meer een mastery oriented mindset, oftewel een growth mindset.
Prijs zowel jongens als meisjes voor hun werkaanpak, geef ze feedback gericht op hun aanpak en inspanning, bevraag ze hoe ze hun werk hebben aangepakt en maak gebruik van indirect complimenteren en als ze een fout maken wijs ze er dan op dat ze een beter resultaat kunnen halen als ze zich nog wat meer inspannen. Zo leren zij een mastery oriented mindset aan, die ze kan helpen om hun lagere schoolpotentie waar te maken op de universiteit en in hun carriere.
Vrije vertaling van pagina 123-125 van Carol Dweck’s boek Self Theories. Voor de Engelse tekst lees hier verder:
……We described earlier how bright girls are the highest achieving group in grade school. They earn the gighest grades, the exceed bright boys in reading achievement, and equal bright boys in math achievement. Moreover, teachers agree that these girls are the stars. Nevertheless, when we and others look at bright girls in our studies, we find that they are the group with the greatest vulnerability of helplessness. They are more likely than boys to hold an entity theory of their intelligence, they are more likely to want tasks they are sure they can do well (low-challenging performance goals), and they are more likely to blame their abilities and show impairment when they encounter difficulties. Moreover, when school begins to get more challenging, as it does in junior high school, these girls traditionally have begun to fall behind their male counterparts in achievement, especially in math and science achievement. Our findings show how praise for intelligence and praise for goodness can create just these vulnerabilities, and they lead to a hypothesis about why these vulnerabilities might occur.……
For many years, we worried, appropriately, that girls might be getting negative messages about their ability. That is, we knew that there were longstanding stereotypes in our society that females were less competent than males, especially in certain areas such as math….My great concern is that in our attempt to counteract these stereotypes and build girls’ confidence, we now heap intelligence praise on them. As we saw in the studies on intelligence praise, these experiences can encourage an entity theory, performance goals, challenge avoidance and helpless responses to later difficulties. The diet of early success and praise may even make girls eager to buy into the entity theory and now we have a recipe for trouble.
Why aren’t bright boys subject to the same vulnerability? Some may well be, but on the whole bright boys seem as a group to be quite mastery oriented. Part of the reason, paradoxically is that boys do not seem to take grade school as well as girls. Boys misbehave a great deal more, and they are often less diligent and attentive. This leads teachers, and perhaps parents as well, to place more emphasis on effort for boys. For example, teachers will exhort boys to pay attention and will tell them repeatedly that they’d do better if they put in more effort. Although all the criticism and exhortations boys receive may make grade school a less pleasant place for them, they are learning an valuable lesson about effort that wil serve them well later.