Begrijpen waarom je je voelt zoals je je voelt is een kern dimensie van emotionele intelligentie. Yip en Coté onderzochten hoe deze kern dimensie samenhangt met het nemen van effectieve beslissingen. In twee experimenten onderzochten ze hoe een het begrijpen waarom je je voelt zoals je je voelt van invloed is op besluitvorming. De onderzoekers dachten dat mensen die hun eigen emoties beter begrijpen en vooral zij die goed kunnen inschatten waardoor hun huidige emotionele toestand is veroorzaakt, effectievere besluiten zouden nemen. Zeker wanneer ze goed begrijpen dat hun huidige emotionele staat niets te maken heeft met de beslissing waar ze op dat moment voor staan. De onderzoekers voorspelden dat mensen die een beslissing moesten nemen terwijl ze zich angstig voelden, waarbij die angst niet gerelateerd was aan de betreffende beslissing, risico-averser zouden zijn wanneer ze een laag niveau van emotioneel begrip zouden hebben dan wanneer ze een hoog niveau van emotioneel begrip zouden hebben. In het ene experiment bleek dat inderdaad het geval te zijn. In het tweede experiment bleek dat wanneer mensen verteld werd wat de bron van hun angstige gevoelens was en dat die angstige gevoelens niets te maken hadden met de beslissing die ze moesten nemen, het verschil weg viel. Dus als mensen beter begrijpen waarom ze zich voelen zoals ze zich voelen, kunnen ze beter bepalen welke rol ze dat gevoel laten spelen in hun besluitvorming.
The emotionally intelligent decision maker