Dames voor Darwin

Dames voor Darwin is een boek van Griet Vandermassen. In dit boek verkent de schrijfster het spanningsveld tussen het feminisme en de biologische wetenschappen, en dan vooral de evolutiepsychologie. Drie hoofdpunten die ik uit dit boek haal zijn een aanklacht tegen diverse stromingen van feminisme, een aanklacht tegen wetenschappelijke psychologie (met uitzondering van de evolutiepsychologie) en een uiteenzetting van evolutionair ontstane verschillen tussen mannen en vrouwen.

Klik hier om meer te lezen

Mannelijke en vrouwelijke breinen

Mannelijke en vrouwelijke breinen, bestaan die? The gendered brain is een boek van Gina Rippon, hoogleraar cognitieve neuroimaging aan het Aston Brain Centre. Vanuit breinonderzoek naar autisme is ze vervolgens onderzoek gaan doen naar sekseafhankelijke breinverschillen. Vorige week woonde ik een lezing van haar bij en deze week las ik haar boek. Volgens mij is de kennis die er in dit boek ter beschikking wordt gesteld belangrijk omdat mensen intuïtieve theorieën hanteren ten aanzien van hoe de verschillende seksen zijn en hieraan verstrekkende conclusies verbinden. Het is ook een van de eerste kenmerken die we zien als we iemand ontmoeten: is dit een man of een vrouw? Belangrijk dus om te weten welke beelden we bij onszelf oproepen zodra we zien of iemand man of vrouw is. Een paar brokjes kennis die er in dit veelomvattende boek te vinden zijn vat ik hieronder samen.

Klik hier om meer te lezen

Gender equality en persoonlijkheidsverschillen: twijfelachtige conclusies

Een onderzoeksartikel van Tim Kaiser stelt dat gender equality in een land leidt tot grotere persoonlijkheidsverschillen tussen mannen en vrouwen.Klik hier om meer te lezen

Menselijke mozaïeken

Cordelia Fine’s nieuwe boek is verschenen, Testosterone Rex, myths of sex, science and society. In dit artikel haal ik een paar van haar kernboodschappen naar voren.Klik hier om meer te lezen

Kijk, je hebt twee typen mensen…..

Je hebt nu eenmaal mensen die alleen werken voor het geld en je hebt mensen die een tandje harder willen als dat moet….Klik hier om meer te lezen

Hoe ontwikkelen mensen zich?

41iq56JGf9L._SY344_PJlook-inside-v2,TopRight,1,0_SH20_BO1,204,203,200_Wetenschap brengt kennis voort. Maar we moeten blijven werken aan het verbeteren van de manier waarop we kennis vergaren. Er zijn onderzoeksgebieden die vooralsnog “ kennis” produceren die is gebaseerd op drijfzand. Op wat mensen geloven al te weten. En wat ze dan op basis van slordig onderzoek bevestigd denken te zien.

Gender differences?


Hier zie je daar een voorbeeld van. Het boek Brain Storm, the flaws in the science of sex differences, is een voorbeeld van kritisch kijken naar een heel onderzoeksgebied: Brain Organization Theory. Dit onderzoeksgebied brengt ideeën over hormonen in verband met observeerbare verschillen tussen mannen en vrouwen. Het onderzoeksgebied kent een specifieke rol toe aan hormonen en claimt een permanente impact van hormoonverschillen op mannen en vrouwen.

Definitie van mannelijk en vrouwelijk


Maar het onderzoeksgebied staat bol van de “flaws”. Een voorbeeld van een “ flaw” die Jordan ontdekte was de definities voor wat “mannelijk” en “vrouwelijk” is in de diverse onderzoeken die vallen in het onderzoeksgebied van de Brain Organization Theory. De werkdefinities van mannelijk en vrouwelijk zijn in de diverse onderzoeken tegenstrijdig geoperationaliseerd en in de loop der jaren veranderd, zonder dat dit is erkend in de conclusies. Dus in het ene onderzoek betekent mannelijk iets dat in een ander onderzoek als vrouwelijk wordt gedefinieerd en andersom.

Geen breinverschillen?

Alle onderzoeken met elkaar vergelijkend is er momenteel geen bewijs voor de claims van Brain Organization Theory dat er breinverschillen zijn tussen mannen en vrouwen. De verschillen die er in het ene onderzoek gevonden worden zijn tegenstrijdig aan de verschillen die er in een ander onderzoek gevonden worden. De claim dat er verschillen zijn en dat die te verklaren zijn op basis van het mannelijke en vrouwelijke hormonen wordt ook niet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Er is geen bewijs voor een causale relatie tussen hormonen en verschillen in het brein van mannen en vrouwen. Er is geen bewijs voor een causale relatie tussen hormonen en verschillen in interesses tussen mannen en vrouwen.

Hormonale effecten


Het punt is niet dat hormonale effecten niet zouden bestaan. Die bestaan zeker. Hormonen zijn belangrijke mediators in de groei van een mens en ze beïnvloeden de neurale ontwikkeling zeker. En het punt is ook niet dat mannen en vrouwen niet verschillend zouden zijn. Er zijn duidelijke GEMIDDELDE verschillen tussen mannen en vrouwen. Het probleem is de manier waarop Brain Organization Theory ideeën over hormonen in verband brengt met observeerbare verschillen tussen mannen en vrouwen. Het onderzoeksgebied kent een onrealistisch specifieke rol toe aan hormonen en claimt een permanente impact van hormoonverschillen op mannen en vrouwen, die niet klopt.

Onontkoombaar en uniform

Daarnaast claimt Brain Organization Theory een onontkoombaarheid en uniformiteit van verschillen tussen de seksen, wat fout is en niet eens opgaat voor die dieren waarvan we weten dat hun voorplanting en gedrag heel wat minder complex is dan dat van de mens.

Vervolgonderzoek


Jordan geeft een richting aan waar het vervolgonderzoek zich beter op kan richten. Dat vervolgonderzoek is dan gebaseerd op drie sleutelconcepten:
1. Ervaring en aanleg zijn niet van elkaar te scheiden
2. Toevalligheden zijn van groot belang in de ontwikkeling van individuen
3. Ontwikkeling is een levenslang proces

Hoe ontwikkelen mensen zich


Zij pleit ervoor het onbruikbare “wetenschappelijke” pad van aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen los te laten. Dit pad leidt ons af van wat leren begrijpen hoe het menselijk lichaam, het menselijke brein en menselijk gedrag zich ontwikkelt (in plaats van hoe mannen versus vrouwen zich ontwikkelen).