Je hebt nu eenmaal mensen die alleen werken voor het geld en je hebt mensen die een tandje harder willen als dat moet….

Twee typen

Je hebt nu eenmaal mensen die het komt aanwaaien en je hebt mensen die er voor moeten werken….
Je hebt nu eenmaal geboren leidinggevenden en mensen die daar geen talent voor hebben….
Je hebt nu eenmaal jongere veerkrachtige medewerkers en oude vastgeroeste medewerkers…

Statische mindset

Lezers van dit blog zullen weten dat dit soort uitspraken een statische mindset oproepen. Je plakt een label op jezelf en de ander en beschrijft de persoon in termen van vaststaande eigenschappen of capaciteiten. De effecten van een statische mindset zijn minder bereidheid om je in te spannen om te verbeteren, faalangst, minder bereidheid om kennis te delen, uitdagende taken uit de weg gaan, minder goed leren, het steeds minder goed doen bij eenvoudige taken die je eerst wel kon, afgunst en competitiedrang, minder plezier in werken en leven en minder goede prestaties behalen.

Man vrouw

Mijn idee is dat hetzelfde principe opgaat voor “jij bent nu eenmaal een man” en “jij bent nu eenmaal een vrouw”. Als we denken aan “mannen” en “vrouwen” komen er onmiddellijk en onbewust allerlei stereotype beelden in ons op. Nog los van de nadelen van de statische mindset die opgewekt wordt met dit soort persoonsgerichte labelling, is het de vraag of de stereotypen kloppen. Zijn er inderdaad verschillen tussen mannen en vrouwen op basis van hun geslacht?

Meta-analyse

Krizan et al deden een meta synthese van 100 meta-analyses naar genderverschillen. Deze synthese ging daarmee over meer dan 12 miljoen mensen. Het resultaat?

Overlap

Er is 80% overlap tussen mannen en vrouwen voor 75% van alle psychologische kenmerken die we onderscheiden, zoals risico’s nemen, werkgerelateerde stress, intelligentie, welbevinden en moraliteit. Kortom, als het gaat om de meeste psychologische kenmerken dan zijn mannen en vrouwen relatief gelijk aan elkaar.

Consistent

Deze overeenkomsten zijn consistent ongeacht cultuur, generatie en leeftijd. Voor 10 psychologische kenmerken waren licht significante verschillen te vinden tussen mannen en vrouwen. Mannen waren namelijk agressiever en vrouwen hadden meer intieme relaties met vrienden (de oorzaak van deze verschillen is niet verklaard, dus de aanname dat de verschillen aangeboren in plaats van aangeleerd zijn is niet te onderbouwen).

Verschillende planeten?

Kortom; bewijs dat mannen en vrouwen heel verschillend in elkaar zitten wordt niet gestaafd door onderzoek. Ik spreek de hoop uit dat iedereen bij de uitspraak: “kijk, je hebt twee type mensen….” zich realiseert dat dit een statische mindset-uitspraak is die schadelijk is voor ons welbevinden. En dat mensen, om met de woorden van Carol Dweck te spreken: “Het recht hebben op condities waarmee een groeimindset wordt gestimuleerd”.
Een voorbeeld van dergelijk schadelijk onderzoek is hier te vinden.