Betekenisvolle progressie in coaching

Een focus op betekenisvolle progressie in coaching vergt het werken aan coachingsdoelen die betekenisvol zijn voor de cliënt. Je zou misschien denken dat de enige die iets kan zeggen over wat betekenisvol voor hem is, de cliënt zelf is. Klik hier om meer te lezen

Permanent online en permanent verbonden

Er zijn vaak negatieve berichten over social media. Het werkt stress verhogend, je slaapt slechter, je voelt een druk om direct te moeten reageren op berichten, er gaat heel veel tijd in zitten en ga zo maar door. De auteurs van het artikel ‘POPC and the good life’, belichten het fenomeen van permanent online en permanent verbonden vanuit de invalshoek van de Salutogenese en komen tot optimistische conclusies.Klik hier om meer te lezen

Authentiek betekenisvol leven

Authentiek en betekenisvol leven zijn termen die een prominente plek hebben in de zelfdeterminatietheorie. Als mensen ervaren dat ze betekenisvol leven, dan hebben ze de perceptie dat hun Zelf congruent is met hun situatie en dat ze op een coherente en integere wijze functioneren. Klik hier om meer te lezen