SDT onderzoek naar online onderwijs is onder de huidige omstandigheden des te relevanter. Online onderwijs is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de laatste weken is deze groei ook nog eens in een stroomversnelling gekomen. Maar er is in veel situaties sprake van lage betrokkenheid van studenten en hoge uitvalpercentages. Een studie van Wang et al (2019) biedt inzicht in hoe de psychologische basisbehoeften van studenten hier een rol in spelen.

Psychologische basisbehoeften in online onderwijs

Uit het onderzoek van Wang et al bleek dat voor online onderwijs hetzelfde geldt als voor face-to-face-onderwijs: studenten hebben net zo goed behoefte aan de vervulling van hun drie psychologische basisbehoeften wanneer zij online onderwijs krijgen. Ze willen zich competent voelen, verbonden voelen met de docent en de medestudenten en autonomie ervaren. De vervulling van die drie psychologische basisbehoeften is een factor en het niet vervullen of zelfs frustreren van de psychologische basisbehoeften is een tweede afzonderlijke factor. Studenten kunnen dus tegelijkertijd ervaren dat hun psychologische basisbehoeften worden vervuld en dat die behoeften worden gefrustreerd: het is een duaal proces. Docenten kunnen tegelijkertijd dingen doen die de psychologische basisbehoeftevervulling frustreren als dingen doen die deze behoeften vervullen.

Motivatie

Online studenten die ervaren dat zij competent zijn, verbonden zijn met de docent en medestudenten en autonomie ervaren hebben een hoge kwaliteit van motivatie voor hun studie. Online studenten die ervaren dat hun psychologische basisbehoeften niet worden vervuld laten een lage kwaliteit van motivatie zien.

Behoeftenvervulling

Behoeftevervulling bleek geassocieerd met ervaren kennisverwerving. Studenten die zich competent, verbonden en autonoom voelen blijken beter te leren en kennis te verwerven en verwerken. Studenten die ervoeren dat hun psychologische basisbehoeften niet vervuld waren presteren slechter, in de zin dat hun cijfers slechter worden. Deze effecten ontstaan omdat studenten die ervaren dat hun basisbehoeften worden vervuld autonoom gemotiveerd zijn voor hun studie en studenten wiens basisbehoeften niet worden vervuld laten gecontroleerde motivatie en a-motivatie zien.

Online onderwijs scoort significant slechter

Studenten die online onderwijs krijgen ervaren significant minder psychologische basisbehoeftevervulling, significant meer psychologische basisbehoefte-deprivatie en frustratie, hebben vaker een lage kwaliteit van motivatie, ervaren significant minder kennis tranfer en hebben lagere cijfers dan studenten die face-to-face onderwijs krijgen.

SDT onderzoek online onderwijs

Vanwege de aard van online onderwijs ervaren studenten dus minder snel dat hun psychologische basisbehoeften worden vervuld en juist sneller dat deze worden gefrustreerd. Studenten in een online onderwijssetting hebben echter net zoveel behoefte aan psychologische basisbehoeftevervulling als studenten in een face-to-face onderwijscontext. Het is voor docenten en trainers daarom belangrijk om specifiek aandacht te besteden aan de psychologische basisbehoeftevervulling in de huidige tijd van veel meer nadruk op online onderwijs.

Hoe docenten dat kunnen doen

Hier kun je een aantal tips lezen hoe docenten de psychologische basisbehoeften van studenten in online onderwijs kunnen vervullen.