Progressiegesprekken. De intentie om betekenisvolle progressie te boeken. Dit boek is in oktober 2017 verschenen en hier te bestellen.

Achterflaptekst

Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve ideeën. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.
Het boek schakelt telkens tussen praktische voorbeelden en dialogen en theorie. Zo krijg je als leidinggevende, coach, docent, ouder, collega en in het dagelijks leven een aanpak in handen waarmee je progressiegesprekken kunt voeren. Eenvoudige gesprekken waarin je betekenisvolle progressie boekt.
De inhoudsopgave van het boek ziet er zo uit:

Inhoud

Voorwoord
Gesprekken die vooruithelpen
1. De intentie om wetenschap te benutten
Drie stagnerende gesprekken
Effectief omgaan met kennis
Hoe laat je deze intentie merken in een gesprek?
Dialoog: de intentie om wetenschap te benutten
2. De intentie om intrinsieke motivatie de ruimte te geven
Ieder mens is intrinsiek gemotiveerd
Zes ondermijnende factoren
Intrinsieke motivatie bewaren of versterken
Het voordeel van intrinsieke motivatie
Hoe laat je deze intentie merken in een gesprek?
Dialoog: de intentie om intrinsieke motivatie de ruimte te geven
3. De intentie om geïnternaliseerde extrinsieke motivatie te faciliteren
De origine van je gedrag
Internalisatie
Hoe laat je deze intentie merken in een gesprek?
Dialoog: de intentie om internalisatie te faciliteren
4. De intentie om psychologische basisbehoeften te vervullen
Het begrip basisbehoefte
De mate van vervulling van psychologische basisbehoeften
Drie psychologische basisbehoeften
De opbrengsten van vervulling
Universeel en niet cultureel bepaald
Hoe laat je deze intentie merken in een gesprek?
Dialoog: de intentie om psychologische basisbehoeften te vervullen
5. De intentie een groeimindset te stimuleren
Statische mindset
Effecten van een statische mindset
Groeimindset en de effecten ervan
Met een groeimindset naar selectiebeslissingen kijken
Hoe laat je deze intentie merken in een gesprek?
Dialoog: de intentie een groeimindset te stimuleren
6. De intentie de leerzone op te zoeken en doelbewust te oefenen
Leerzone en presteerzone
Deliberate practice
Vier componenten van deliberate practice
Hoe laat je deze intentie merken in je gesprek?
7. De intentie bewust te kiezen voor je rol
Vier progressiegerichte rollen
Progressiegericht helpen
Progressiegericht trainen
Progressiegericht sturen
Progressiegericht instrueren
Zelfregulatie in progressiegerichte gesprekken
Hoe laat je deze intentie merken in een gesprek?
Dialoog: de intentie bewust te kiezen voor je rol
8. De intentie progressiegesprekken te voeren
Ondermijnende effecten van beoordelingen
De rationale: waartoe?
Zes ontwerpcriteria
Een eenvoudig systeem van progressiegesprekken
Aan de slag met het systeem
Ontwerpcriteria voor eenvoudige systemen
9. De intentie om te focussen op betekenisvolle progressie
Wat is betekenisvol
Wat is progressie
Het progressieprincipe
De intentie om progressiegesprekken te voeren
Literatuur
Index