In een organisatie zijn intervisiegroepjes gestart, onder begeleiding van intervisiebegeleiders. Eén intervisiebegeleider is ziek en een progressiegerichte trainer is gevraagd om het betreffende intervisiegroepje een keer te begeleiden. Die trainer geeft eerst een training progressiegericht werken in deze organisatie en gaat daarna met het intervisiegroepje aan de slag.

Onrustig

De trainer heeft gehoord dat er veel onrust is geweest in dit groepje. Bij de start uit één intervisiegroepslid zich afhoudend. Als je jezelf wilt trainen in het bedenken van progressiegerichte gespreksvoering in een groepssituatie waarin 1 persoon zich afhoudend opstelt, dek dan af wat de progressiegerichte intervisiebegeleider zegt en doorloop zo telkens per regel de dialoog.

IB=
intervisiebegeleider
Welkom, de bedoeling is om het komende half uur aan de slag te gaan met progressiegerichte intervisie en omdat jullie intervisiebegeleider ziek is, is mij gevraagd om vandaag de intervisiebegeleider te zijn. Is dat akkoord wat jullie betreft?
Zeven personen Knikken en zeggen “ja”
Frank (met een licht ironische glimlach) Ja, maar ik weet niet of ik mezelf veilig genoeg voel vandaag om iets in te brengen…. (speelt met zijn twee telefoons). Ik heb me vorige keer best wel kwetsbaar opgesteld maar ik weet niet of ik dat deze keer weer wil gaan doen hoor…
IB Logisch dat je dat nu zo zegt…, jullie hebben ook al veel met elkaar onder begeleiding van jullie intervisiebegeleider meegemaakt…kijk maar even wat je wilt inbrengen vandaag…
Frank Oke, en ik weet ook niet hoe lang ik kan blijven
IB Nee, dat begrijp ik, kijk maar hoe het loopt en hoe lang je wilt blijven
Frank Knikt
IB Zullen we starten?
Ieder knikt
IB Ter opfrissing loop ik nog even met jullie door de stappen van progressiegerichte intervisie heen…dan kunnen jullie ondertussen vast je gedachten laten gaan of je een onderwerp hebt waar je graag tips en adviezen van je collega’s over wilt hebben…(licht in twee minuten de intervisieaanpak uit, door per stap te zeggen wat er van ieder verwacht wordt en het doel is van die stap).
IB Wie schoot er iets te binnen waarover hij of zij wel graag tips en adviezen zou willen van de anderen..?
Kees Eh…ik misschien wel…ik weet niet of het geschikt is…
IB Oke, zullen we eens kijken? Waar zit je aan te denken?
Kees Nou, er is een student die er meer niet is dan wel en hij gaat het niet redden zo om zijn bachelors af te maken en (vertelt iets over wat er mis gaat met de student en dat hij niet meer weet wat hij nog kan doen)
IB Oke, dus jij zou graag tips en adviezen willen ten aanzien van de verdere aanpak bij deze student…?
Kees Ja, precies, want ik weet echt niet meer of ik nog meer kan en moet doen en wat dan…
Frank Kijkt op zijn telefoon, zit half afgedraaid.
IB Ik schrijf je vraag even op, zodat we het goed voor ogen houden tijdens de rondjes die we zo gaan maken: ‘Hoe kan mijn verdere aanpak van deze student er het beste uit zien?’ (schrijft op flip-over) Is dat oke zo, Kees?
Kees Ja
IB Prima, zou jij ons dan willen vertellen wat je denkt dat wij moeten weten willen we je tips en adviezen kunnen geven ten aanzien van deze vraag: “Hoe kan mijn verdere aanpak van deze student er het beste uit zien?” En wij luisteren naar je verhaal.
Kees Vertelt over de student, de problemen, wat hij heeft gedaan en waar hij tegen aan loopt
IB Bedankt. Dan beginnen we nu met de eerste ronde, de feitelijke vragen ronde. De bedoeling is dat we feitelijke vragen stellen die gericht zijn op de hulpvraag van Kees (leest hulpvraag voor) zodat we zometeen tips en adviezen kunnen geven tav zijn hulpvraag. Frank, heb jij een vraag?
Frank Eh nee… (speelt met twee telefoons, zit half afgedraaid)
IB Prima, ik kom de volgende ronde wel bij je terug…Ingrid?
Ingrid Stelt vraag en Kees geeft antwoord
Marijn Stelt vraag en Kees geeft antwoord
Lonneke Stelt vraag en Kees geeft antwoord
Frank staat op en loopt naar buiten met zijn telefoons en komt aan het einde van de feitelijke vragenronde weer terug.
IB Kijkt naar de volgende in de kring, Carla
Carla Past
Jim Stelt vraag en Kees geeft antwoord
Hans Stelt vraag en Kees geeft antwoord
IB We maken een tweede ronde feitelijke vragen. Frank mag ik weer bij jou beginnen?
Frank Eh…ja, heeft deze student ook een eigen IT-bedrijfje?
IB Prima
Kees Geeft antwoord
Tweede ronde feitelijke vragen gaat door.
IB Oke we kijken even of er nog overgebleven feitelijke vragen zijn, ik maak nog 1 keer het rondje, Frank nog een vraag?
Frank Eh nee
IB Prima
Feitelijke vragenronde wordt afgemaakt
Frank heeft telefoons in zijn zak gedaan en zit naar de kring gedraaid
IB Dan gaan we nu over naar de complimentenronde. De bedoeling is om te benoemen wat ons aanspreekt in wat Kees al heeft gedaan en om te benoemen wat we al hebben gehoord dat goed werkt tot nu toe. Een compliment per persoon, we maken weer meerdere rondes en als je het even niet weet kun je passen dan komen we vanzelf in de volgende ronde weer bij je terug. Als je hetzelfde compliment hebt als je voorgangers noem het dan toch maar in je eigen woorden, dat geeft Kees weer meer informatie. En Kees, de bedoeling is dat je niet reageert maar je mag wel meeschrijven als je dat handig vindt, vaak horen casusinbrengers in deze ronde al dingen die ze weer op ideeën brengen…
IB We beginnen weer met de klok mee, Frank, wat spreekt jou aan in wat Kees heeft verteld?
Frank …eh…eh…
IB Even nadenken..?
Frank Eh..ja..
IB Prima, ik kom de volgende ronde bij je terug
Rondje complimenten wordt afgemaakt
IB Goed, de tweede ronde complimenten…Frank, is je iets te binnen geschoten?
Frank Nou ik vind het wel goed dat je hebt overlegd met de studieadviseur en dat die erbij betrokken is
IB Mooi, dank je wel. Ingrid?
Tweede rondje complimenten. Frank zit nu goed op te letten en luistert aandachtig.
IB Ok, ik kijk nog even de kring rond of er nog overgebleven complimenten zijn? Nee? Dan gaan we naar de tipsronde, in deze ronde is het de bedoeling om tips en adviezen te geven die aansluiten op de vraag van Kees (leest vraag voor), 1 tip per persoon, op het rijtje af, de tips mogen op elkaar voortborduren maar ze mogen ook helemaal los van elkaar staan, we maken meerdere rondes en als je het even niet weet kun je passen. Kees, het is de bedoeling dat je niet reageert, maar je kunt wel meeschrijven als je dat wilt. Frank, heb jij al een tip?
Frank Ja, nodig ondernemer Y uit in een college zodat de student een rolmodel krijgt. Ik heb contacten met deze ondernemer en hij is er altijd voor in om langs te komen. Ik kan je wel helpen contact te leggen.
Kees Wow
IB Prachtig. Ingrid, heb jij een tip?
Twee tipsrondes vinden plaats. Frank is alert, glimlacht en is er helemaal bij.
IB Zo, dan is het laatste woord nu aan Kees. Kees, is dit proces nuttig voor je geweest?
Kees Ja, zeker! Ik ben er zekerder van dat ik al best veel goede dingen gedaan heb en het is fijn dat jullie dat ook vinden. En er zitten echt een paar tips tussen waar ik direct wat mee kan, ik vind die tip van Frank ook heel mooi en ik wil graag eens met die ondernemer in contact komen, Frank!
Frank Ja, is goed, kan ik je morgen even bij helpen
IB Mooi, dus al met al is het nuttig voor je geweest, Kees. Dan laten we nu de inhoud van de vraag los en is het aan Kees om verder te bepalen hoe hij ermee verder gaat. Ik ben even benieuwd om van de anderen te horen, was het nuttig om hiermee zo aan de slag te zijn geweest?
Ingrid Ja, zeker, heel fijn dat het zo gestructureerd werd aangepakt, en zo lekker snel! Ik heb ook al weer dingen waar ik wat mee kan, ook al was het niet mijn leerling.
Lonneke Ja, we hebben allemaal wel van dit soort studenten, dus handig om zo al die feedback te horen van iedereen. En het kost maar 20 minuten zo, dus dat is ook mooi, het duurt niet zo lang.
Jim Ja, altijd goed om je collega te helpen, dat doen we anders niet en dan moet je het allemaal maar in je eentje zien te redden. Moesten we eigenlijk vaker doen dit.
Carla Trouwens, deed je dat allemaal bewust met Frank?
IB Deed ik dat allemaal bewust met Frank…?
Carla Ja, je gaf hem alle ruimte enzo en waardeerde zijn inbreng en volgens mij ging het steeds beter he Frank?
Frank Ja…eh..ja
IB Nou, ik geloof heel erg in het belang van autonome motivatie, waar we het net in de training ook over hebben gehad, dus dat mensen doen waar ze achter staan omdat ze het belangrijk of interessant vinden. Dus ik neem het heel serieus als Frank zegt dat hij nog even moest zien hoe het ging lopen vandaag en hoe lang hij wilde blijven…
Frank Ja, nou, dit ging zo wel goed hoor.
IB Zullen we het hierbij laten voor vandaag?
Iedereen knikt. Afrondende opmerkingen worden gemaakt, stoelen en tafels worden teruggezet. Frank helpt mee.
Iedereen staat op en loopt naar de deur
Frank tegen IB Dank je wel!
IB Graag gedaan, jij ook bedankt voor je inbreng.

 

]