Een positieve innerlijke werkbeleving betekent dat je positieve gedachten hebt over je werk, je gemotiveerd bent voor je werk en positieve gevoelens hebt over je werk. Als je een positieve innerlijke werkbeleving hebt, dan ben je productiever, creatiever, ga je beter om met tegenslag en werk je beter samen.

Positieve innerlijke werkbeleving

Amabile en Kramer geven in hun boek The Progress Principle een aantal tips om zelf te zorgen voor een positieve innerlijke werkbeleving. Ze suggereren dat je elke dag de volgende vragen voor jezelf beantwoordt:

  1. Welke gebeurtenissen vandaag sprongen er voor mij uit en hoe hebben die gebeurtenissen mijn innerlijke werkbeleving beïnvloed?
  2. Welke progressie heb ik vandaag geboekt en hoe heeft dit mijn innerlijke werkbeleving beïnvloed?
  3. Welke voeders en katalysatoren hebben mijn werk en mij vandaag geholpen? Hoe kan ik dit morgen continueren?
  4. Welke tegenslagen heb ik vandaag meegemaakt en hoe hebben deze mijn innerlijke werkbeleving beïnvloed? Wat kan ik hiervan leren?
  5. Welke gifstoffen en belemmeringen hebben mij en mijn werk vandaag in de weg gezeten? Hoe kan ik deze morgen afzwakken of ontlopen?
  6. Hoe heb ik de positieve innerlijke werkbeleving van mijn collega’s vandaag beïnvloed? Hoe kan ik morgen bijdragen aan een positieve innerlijke werkbeleving van mijn collega’s?

Progressieprincipe

Amabile en Kramer noemen het sterke effect van progressie het “progressie principe”. Het maken van progressie en een positieve innerlijke werkbeleving versterken elkaars effect ook nog eens.

Progress Loop

Dat noemen de onderzoekers de Progress Loop. De Progress Loop is het zichzelf versterkende effect waarin een positieve innerlijke werkbeleving progressie stimuleert en progressie een positieve innerlijke werkbeleving stimuleert.

Positieve innerlijke werkbeleving

Progressie boeken heeft dus zowel een inhoudelijk belang, omdat het leidt tot verbetering, als een motivationeel belang, omdat het stimulerend werkt.

]