Jo Boaler heeft in april 2018 een artikel gepubliceerd over een groeimindset-onderzoek dat ze uitvoerde.

Online

Deze studie kenmerkte zich doordat de interventie werd toegediend via een gratis online cursus, de interventie specifiek gericht was op het stimuleren van een groeimindset bij studenten omtrent wiskunde en in de studie werd gecontroleerd voor de invloed van de wiskunde docent. Er namen meer dan 1000 studenten deel, iets minder dan de helft in de experimentele groep en de rest in de controle groep, er waren 14 wiskunde docenten betrokken en 10 middelbare scholen in vier districten in California.

Mythes over wiskunde

Boaler schrijft: er bestaan hardnekkige mythes over het kunnen leren van wiskunde. Een hardnekkige mythe is dat dat sommige mensen geboren zijn met een wiskunde-brein en anderen niet. Een andere mythe is dat het leren van wiskunde draait om procedures en uit je hoofd leren in plaats van over ideeën, concepten en creativiteit. Tenslotte bestaat de mythe dat goede wiskunde studenten snel kunnen denken, terwijl in realiteit veel topwiskundigen juist langzaam denken.

Online cursus

Jo Boaler et al deden dit online onderzoek, door gebruik te maken van een cursus waarin studenten het volgende werd geleerd:

  • Iedereen kan wiskunde op hoog niveau leren
  • Fouten, uitdagingen en worstelingen zijn het beste voor ontwikkeling van je brein
  • Diepgang in denken is belangrijker dan snelheid
  • Wiskunde is een creatief en prachtig vak
  • Goede strategieën om wiskunde te leren zijn erover praten en tekenen
  • Wiskunde is overal om ons heen en is belangrijk in ons leven (voetbal, natuur, dansen, jongleren et cetera)

Betere wiskunde prestaties

Studenten warden ad random ingedeeld in een experimentele groep en een controle groep. De studenten hadden allemaal dezelfde wiskunde docenten. De experimentele groep deed de online cursus zoals hiervoor beschreven. De controle groep kreeg alleen wiskunde les zoals gewoonlijk. De studenten die de online cursus deden presteerden beter op wiskunde (overall score 0,33 standaard deviatie, dus de gemiddelde student in de experimentele groep scoorde hoger dan 63% van de studenten in de controlegroep terwijl ze voorheen equivalent scoorden).

Bruikbaarder overtuigingen

De studenten in de experimentele groep toonden zich na de online cursus meer betrokken tijdens de wiskundeles, toonden een groeimindset tav wiskunde te hebben gekregen, waren minder bang voor wiskunde en zagen wiskunde als een creatief en interessant vak.

Hier feduc-03-00026 kun je het onderzoek vinden.