Leerprincipes op basis van Cognitive Load-onderzoek zijn (bron Visible Learning, Hattie & Yates):

Principe Kennis op basis van onderzoek
Bewerkte voorbeelden Nieuwelingen hebben baat bij uitgewerkte voorbeelden
Mutimedia We leren beter als woorden worden ondersteund met plaatjes, dan wanneer we alleen de woorden zien.
Nabijheid De woorden moeten dicht bij de plaatjes staan waar ze betrekking op hebben
Gelijktijdigheid We leren makkelijker wanneer de woorden en de plaatjes tegelijkertijd worden vertoond dan wanneer ze volgtijdelijk worden vertoond
Coherentie Voor nieuwelingen geldt dat er al snel ballast-informatie wordt gegeven in de vorm van teveel woorden en voorbeelden. Bondigheid werkt het best.
Overbodigheid We leren minder wanneer we naar een uitleg luisteren en diezelfde uitleg daarna ook lezen. We herinneren ons dan uiteindelijk minder
Pacing We hebben er baat bij als we zelf kunnen bepalen in welke snelheid we de informatie tot ons nemen
Personalisatie We leren beter wanneer er persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt in de uitleg
Signaliling We leren beter wanneer kritieke informatie duidelijk wordt gehighlight
Eerst concepten We leren beter wanneer we eerst de basisconcepten leren voordat we ze toepassen in complexe situaties