Hier stonden zes interventies van een progressiegerichte coach die net de plank missloegen. Hieronder staan er nog zes. Kun jij uitleggen wat er mis gaat en wat een betere interventie zou zijn?
1. De cliënt antwoordt op de gewenste progressie-vraag:”Ik zou willen bereiken dat ik niet meer zo ongelukkig ben”. De coach reageert:”Niet meer zo ongelukkig….dat begrijp ik….wat zou jou gelukkig kunnen maken?”
2. De coach vraagt:”Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 10 staat voor de ideale situatie, waar sta je nu?”
3. De coach vraagt:”Op een schaal van 0 tot 10…, welk cijfer zou goed voor jou zijn om op te komen?”
4. De cliënt antwoordt op de vraag waar hij nu staat op de schaal:”Ik sta nu op een 4, dus nog niet zo hoog…”, waarop de coach zegt:”Mooi zeg, al op een 4!”
5. De cliënt antwoordt op de vraag waar hij nu staat op de schaal:”Ik sta nu op een 3”, waarop de coach vraagt:”Wat heb je nodig om op een 4 te komen?”
6. De cliënt bedenkt een idee voor een stap vooruit en zegt:”Ik ga met mijn team bespreken wat ieder kan doen om de kwaliteit te behouden terwijl we moeten bezuinigen”, waarop de coach complimenteert:”Jij bent een hele goede leidinggevende”.
NOAM Opleiding Progressiegericht Coachen