Uit de onderzoeken van Teresa Amabile en Steven Kramer blijkt dat negatieve gebeurtenissen op een werkdag veel sterkere impact hebben op de werkbeleving dan positieve gebeurtenissen. Als er iets negatiefs gebeurt op het werk, dan heeft dat een sterk negatief effect op je gevoel, op je perceptie van je werk en op je motivatie voor je werk. Als er iets positiefs gebeurt, heeft dat een positief effect, maar minder sterk positief dan het negatieve effect dat het negatieve heeft. Managers kunnen veel doen om ervoor te zorgen dat medewerkers positieve gebeurtenissen op hun werk ervaren en ook om ervoor te zorgen dat de negatieve gebeurtenissen beperkt blijven.
In onze training progressiegericht leidinggeven vertelden een paar leidinggevenden over hun ervaringen met het negeren van obstakels die medewerkers ervoeren of juist het opheffen ervan. Een leidinggevende vertelde dat een groep medewerkers klaagden dat ze gedurende een aantal weken geen goede IT-faciliteiten zouden hebben. Hij vond het wat overdreven van ze en liet dat (hoe subtiel ook) merken in zijn reactie op hun klachten. Dat had een sterk negatief effect op de medewerkers. Ook de relatie met de leidinggevende kwam er door onder druk te staan. De leidinggevende reageerde adequaat toen hij dit merkte. Hij zorgde er eigenhandig voor dat er een tijdelijke printer kwam te staan op de werkplek van de medewerkers. Zo hoefden ze niet voor elke print naar een andere verdieping te lopen, op zoek naar de printer die hun document had geprint. De medewerkers waardeerden dit enorm, en de relatie met de leidinggevende knapte er sterk van op.
Een andere leidinggevende vertelde dat hij een werkplekissue goed en snel had opgelost met een medewerker. De medewerker zat naast iemand die hem flink afleidde en hij kreeg niks uit zijn handen en ergerde zich kapot. De leidinggevende zorgde er soepel voor dat de medewerker ergens anders een bureau kreeg en de productiviteit en het humeur van die medewerker ging met sprongen omhoog.
Als je een obstakel hebt in je werk, waardoor progressie boeken lastiger is, dan gaat dat ten koste van je je werkplezier, je kwaliteit, je creativiteit en je motivatie. Heeft je leidinggevende oog voor de obstakels die jij tegen komt in je werk en doet hij zijn best je te helpen om die obstakels weg te nemen, dan versterkt dat je relatie met de leidinggevende en komt het je werkplezier ten goede. Leidinggevenden kunnen laten merken dat ze het belangrijk vinden om obstakels weg te nemen, door medewerkers zo nu en dan te vragen:’Welke obstakels kom je tegen in je werk, die je progressie remmen, en hoe kan ik je helpen die obstakels weg te nemen?’
Een positieve innerlijke werkbeleving is niet alleen prettig voor de persoon zelf. Het is ook goed voor de kwaliteit van zijn werk en de creativiteit waarmee hij problemen oplost. Ook werken mensen die een positieve innerlijke werkbeleving ervaren beter samen met anderen en zijn ze productiever. De belangrijkste factor voor een positieve innerlijke werkbeleving is de perceptie dat je (kleine) progressie aan het boeken bent ten aanzien van iets wat belangrijk voor je is. Betekenisvolle progressie.
Hier kun je meer lezen over het onderzoek naar positieve innerlijke werkbeleving.