In dit artikel en dit artikel belichtte ik twee interessante dingen uit het onderzoeksartikel van Fishbach naar gedragsregulatie van mensen in groepen. Het derde interessante aspect in Fishbachs artikel is dat van de maximalisatie van de groepswinst. Dit principe betekent dat teamleden meer nadruk leggen op de maximalisatie van de opbrengsten van de groep als geheel, dan op welk teamlid precies wat krijgt (individuele opbrengst).

Groepsopbrengst

Mensen zijn geneigd om in groepen dusdanige acties te ondernemen dat het niet meer zo duidelijk is wie welke bijdrage heeft geleverd aan de groepsopbrengst en het voelt als een groepsopbrengst die tot stand is gekomen door de bijdragen van iedereen.

Experiment

Een voorbeeld. In de experimenten van Fishbach kregen mensen keuzes voorgelegd, bijvoorbeeld de keuze voor een chocoladepakketje voor henzelf en een andere persoon (iemand die veraf stond of juist een vriend die dichtbij stond). Pakket A bevatte twee chocolaatjes voor de persoon zelf en vier chocolaatjes voor de andere persoon. Pakket B bevatte zeven chocolaatjes voor de persoon zelf en drie voor de andere persoon In deze situatie leverde pakket B dus voor de participant zelf meer op en ook voor de groep als geheel. Het bleek dat als de andere persoon een vriend was, de participant geneigd was om te kiezen voor pakket B, maar als de andere persoon veraf stond was de participant in veel mindere mate geneigd om te kiezen voor pakket B.

Friendly taking effect

Dit heet het ‘friendly taking effect’, de neiging van mensen om te kiezen voor een optie die henzelf meer opbrengst geeft wanneer de totale opbrengst voor het team (hijzelf en zijn vriend) ook meer is. Maar je past niet dezelfde groepsmaximalisatieprincipes toe als het gaat om de mogelijke opbrengst voor jezelf en iemand die je niet ziet als onderdeel van jouw team.

Teamopbrengst

Mensen focussen meer op de totale groepsopbrengst wanneer de andere persoon dichtbij hen staat dan wanneer de andere persoon ver van hen af staat. Deze focus op gezamenlijke opbrengstmaximalisatie leidt tot minder aandacht voor wie precies wat krijgt binnen het eigen team, en kan dus zelfs gepaard gaan met jezelf meer geven en degene die dicht bij je staat minder geven, als dit betekent dat jullie als team de hoogste opbrengst krijgen.

]