Hoe komt het dat als we teamdoelen hebben, dat de acties die andere teamleden al dan niet ondernemen een effect heeft op onze eigen motivatie om al dan niet in actie te komen? Fishbach en Tu deden een aantal studies naar zelfregulerende acties die individuen ondernemen als ze gezamenlijke doelen proberen te bereiken.

Betekenis

Drie interessante dingen wil ik graag belichten deze week. Het eerste is dat mensen hun eigen acties afstemmen op de acties van anderen via twee mechanismen (balancing en reinforcing) afhankelijk van de betekenis die zij geven aan (een gebrek aan) acties (progressiefocus of commitment focus). De andere twee dingen vind je hier en hier.

Progressiefocus

Stel je bent samen met een groep anderen bezig je voor te bereiden op deelname aan een wedstrijd. En stel dat je de wedstrijd zelf erg belangrijk vindt, je bent sterk gecommitteerd aan dit teamdoel. Stel nu dat anderen weinig actie ondernemen om zich goed voor te bereiden op de wedstrijd. Jij ziet dit dan als bedreiging voor het boeken van progressie richting het teamdoel en je zult geneigd zijn om meer te gaan doen. Als de anderen echter veel actie ondernemen dan zul je geneigd zijn om aanvullende acties op wat de anderen doen te gaan ondernemen. Je ziet de acties van anderen, of het gebrek daaraan, in het licht van de progressie die het team al dan niet aan het boeken is.

Commitment focus

Stel je bent zelf niet zo gecommitteerd aan het teamdoel. Je vindt de wedstrijd niet zo belangrijk. En stel dat de anderen weinig actie ondernemen om zich goed voor te bereiden op de wedstrijd. De betekenis die je aan het gebrek aan actie van jezelf en de ander geeft is dan dat jullie het doel allemaal niet zo belangrijk vinden. Je zult geneigd zijn om nog wat minder te gaan doen, of net zo weinig als eerst. Maar stel dat de anderen heel veel actie ondernemen om zich goed voor te bereiden. De betekenis die je nu geeft aan hun acties is dat zij sterker gecommitteerd zijn aan het teamdoel dan jij en je krijgt de neiging om zelf ook meer te gaan doen om het teamdoel te bereiken. Je ziet de acties van anderen, of het gebrek daaraan, in het licht van het commitment dat het team al dan niet heeft aan het teamdoel.

Reinforcement

Dus, als een teamlid aan laag commitment heeft en je wilt hem stimuleren om meer te gaan doen, dan werkt het het beste om hem informatie te geven over de hoge bijdrage die anderen aan het leveren zijn. Dit stimuleert hem (reinforcement) om zelf meer te gaan doen.

Balancing

En, als een teamlid zelf hoog gecommiteerd is en je wilt hem stimuleren om meer te gaan doen, dan werkt het het beste om hem informatie te geven over het gebrek aan progressie dat het team aan het boeken is. Dit stimuleert hem (balancing) om meer te gaan doen.

De ander doet weinig De ander doet veel Motivationele focus
Ik ben hoog gecommitteerd aan het teamdoel ‘balancing’: ik ga meer doen, anders bereiken we het teamdoel niet ‘balancing’: ik ga aanvullende acties ondernemen, want we boeken samen goede progressie richting het teamdoel Progressie focus: (het gebrek aan) acties zie ik in het licht van de progressie die we al dan niet boeken
Ik ben laag gecommitteerd aan het

teamdoel

Ik doe net zo weinig of nog minder, want blijkbaar vinden we allemaal het teamdoel niet zo belangrijk ‘reinforcement’: ik ga meer doen, want de acties van de ander geven mij de informatie dat we als team gecommitteerd zijn aan het teamdoel Commitment focus: (het gebrek aan) acties zie ik in het licht van het commitment dat we al dan niet hebben aan het teamdoel

Genuanceerder kijken naar ‘meelifters’

Dus, in plaats van mensen te labellen als lui of meelifters op andersmans harde werken, is er een andere verklaring voor (het gebrek aan) acties van teamleden. Mensen die het doel belangrijk vinden zullen een andere focus aanbrengen in hun bijdrage als ze merken dat andere teamleden veel actie ondernemen. Mensen die het teamdoel niet zo belangrijk vinden zullen hun bijdrage verminderen als ze anderen ook weinig zien doen.

]