In deze laatste werkweek van 2018 drie reflectievragen. De eerste van de drie reflectievragen aan het einde van 2018 is: hoe heb ik mijn groeimindset benut dit jaar? De andere twee reflectievragen vind je hier en hier

Beter geworden

Terugkijkend op 2018, waar ben je in de loop van het jaar beter in geworden? Welke activiteiten gaan je nu, aan het einde van het jaar, makkelijker af dan in januari 2018? Welke kennis heb je verworven, welke vaardigheden heb je verder ontwikkeld en waar presteer je nu beter in dan in december 2017?

Tegenslagen overwonnen

Welke tegenslagen heb je goed weten te handelen in 2018? Welke fouten heb je gemaakt waarvan je nu, terugkijkend, je realiseert dat je er je voordeel mee hebt gedaan omdat je naar aanleiding ervan hebt geleerd hoe het beter kan.

Waardevolle feedback

Welke feedback heb je opgezocht of gekregen dit jaar die waardevol voor je is? Feedback waarmee je verder bent gekomen? Feedback die misschien in eerste instantie niet makkelijk was om te krijgen, maar die je nu, terugkijkend, niet graag had willen missen omdat je naar aanleiding ervan iets belangrijks hebt verbeterd?

Goed gewerkt

Wat heeft met name goed voor je gewerkt om vooruit te komen dit jaar? Wat heb je gedaan waarover je met name tevreden bent? Hoe heb je het aangepakt? Wie heeft je ondersteund of geholpen?

Walk your talk

Hoe heb je anderen het afgelopen jaar geholpen om meer groeimindsetoveruigingen te ontwikkelen? Welke hulp, ondersteuning en feedback heb je aan anderen gegeven, zodat zij meer gingen geloven in de eigen mogelijkheden om progressie te boeken?

2019

Welk aspect van je groeimindset wil je in 2019 met name graag behouden? Wat wil je graag voortzetten van wat je in 2018 hebt ingezet en bereikt? Wat wil je misschien nog meer gaan doen om je groeimindset verder te ontwikkelen?

]