Hoewel mensen wel weten dat het verstandig is om voldoende groente en fruit te eten, doen velen het niet. Hetzelfde geldt voor sporten, weinig alcohol drinken, medicijnen slikken, oefeningen doen en ga zo maar door.

Kwaliteit van motivatie

Uit vele zelfdeterminatie onderzoeken blijkt dat als mensen autonoom gemotiveerd zijn om groente en fruit te eten, ze meer groente en fruit eten en ook op andere gebieden gezondere keuzes maken. Als mensen gecontroleerd gemotiveerd zijn om groente en fruit te eten, eten ze minder groente en fruit en zijn ze ook op andere gebieden geneigd minder gezonde keuzes te maken.

Sociale steun

Uit een onderzoek van McSpadden et al blijkt dat sociale steun een goede rol kan spelen voor degenen die niet autonoom gemotiveerd zijn om groente en fruit te eten. De negatieve associatie tussen gecontroleerde motivatie en de inname van fruit en groente wordt namelijk afgezwakt als er hogere niveaus van sociale ondersteuning worden ervaren. Het gaat niet om autoritair en controlerend gedrag van de familie en de vrienden, want dat heeft juist geen goed effect.

Groente en fruit

Hoe ziet sociale steun die wel werkt er uit?

  • Mijn familie en vrienden moedigen me aan om fruit en groente te eten
  • Mijn familie en vrienden helpen me herinneren geen junk food te eten
  • Mijn familie en vrienden zouden er iets van zeggen als ze zagen dat ik geen groente en fruit at

Moderator bij lage kwaliteit motivatie

Het interessante aan dit onderzoek is dat is aangetoond dat sociale steun een moderator is bij lage kwaliteit van motivatie. Concreet kan ik me voorstellen dat dokters, fysiotherapeuten en andere gezondheidsprofessionals deze kennis kunnen benutten om cliënten te helpen zich beter aan hun gezondheidsvoorschrift te houden. Immers, sociale steun kan ervoor zorgen dat niet autonoom gemotiveerde patiënten toch beter aan hun gezondheid werken.

]