Flash Podcast: progressiegericht sturen (vragen). Deelnemers aan onze trainingen geven vaak aan dat ze tussen de trainingsdagen door en na afloop van de training graag willen blijven doorleren. Dat kan op allerlei manieren vorm krijgen, en dat leerproces ondersteunen wij ook via gerichte doe-, luister-, lees, en kijksuggesties.

Flash Cards

De meest effectieve leertechniek is het maken van oefentoetsen, bijvoorbeeld via het gebruik van flash cards. Je schrijft dan op de ene kant van een kaartje een vraag en op de andere kant het antwoord. Vervolgens overhoor je jezelf door een kaartje te trekken, de vraag te lezen en het antwoord te bedenken, waarna je wat je had bedacht vergelijkt met wat er op het kaartje staat.

Flash Podcast

Deze podcast is een audiovariant van dat principe van Flashcards: een Flash Podcast. In deze Flash Podcast stel ik vijf vragen over progressiegericht sturen. Twee vaardigheidsvragen, twee kennisvragen en één reflectievraag. Als je jezelf wilt trainen schrijf dan de antwoorden op de vijf vragen voor jezelf op en luister vervolgens naar de Flash Podcast progressiegericht sturen/de antwoorden, die je hier kunt vinden. Vergelijk jouw antwoorden met de antwoorden die je in die Podcast hoort. Ik hoop dat het nuttig en leuk voor je is om te doen.