In dit artikel schreef ik over groeimindsetculturen, die vooral in Oost-Azië gezien worden. Hoe mensen reageren op feedback wordt onder andere beïnvloed door de cultuur waarin ze opgroeien. De invloed van feedback op de motivatie van een individu wordt gemedieerd door hun perceptie van zichzelf, die op zijn beurt wordt beïnvloed door de culturele context (Hohjin Im, University of Washington).

Effect feedback bij groeimindset

Met een incrementele perceptie van zichzelf (mensen kunnen zich verbeteren), ervaren mensen negatieve feedback als indicatie dat ze zich te weinig hebben ingespannen. Een dergelijke perceptie gaat gepaard met het kiezen van leerdoelen en met groeiende motivatie, het vragen van hulp en doorzettingsvermogen bij moeilijke uitdagingen. Dat leidt tot betere prestaties.

Congruentie van feedback met cultuur

In Oost-Aziatische culturen wordt een grotere sensitiviteit voor negatieve feedback ontwikkeld en in Europees-Amerikaanse culturen wordt een grotere sensitiviteit voor positieve feedback ontwikkeld.
De feedback die iemand krijgt kan in overeenstemming zijn met de boodschappen die hij in zijn cultuur normaliter kreeg, maar kan er ook mee in tegenspraak zijn.

Je bent zo goed!

Feedback zoals ‘Je hebt een hoge score gehaald op de toets omdat je er goed in bent’, ligt in lijn met de zelfwaarderende mindset van Europees-Amerikaanse studenten, maar ligt niet in lijn met de zelfkritische, zichzelf verbeterende mindset van Japanse studenten.

Feedback afstemmen op ‘ras’?

Oost-Aziatische studenten passen hun gedrag sterker aan na een faalervaring dan na een succeservaring, terwijl dit voor Europees-Amerikaanse studenten omgekeerd ligt. Betekent dit iets voor de feedback die docenten en ouders het beste kunnen geven aan studenten van Oost-Aziatische of Europees-Amerikaanse achtergrond?

Verkeerde conclusies

De suggestie zou gewekt kunnen worden dat docenten en ouders er goed aan doen hun feedback af te stemmen op het ‘ras’ van de student. Maar dat zou een verkeerde conclusie zijn. Ten eerste omdat het bestaan van rassen twijfalachtig is, zie hier. Ten tweede vanwege de volgende reden.

Situationele factoren

Mindset wordt niet alleen door culturele omgevingsfactoren bepaald maar ook door situationele. Het feit dat een student een bepaalde culturele achtergrond heeft zegt nog niet automatisch dat die persoon in een bepaalde situatie een groeimindset of een statische mindset heeft. In experimenteel onderzoek blijkt dat situationele cues de mindset van studenten beïnvloedt.

Effect van situationele cues

In experimentele studies bleek een verschillend effect van feedback op Oost-Aziatische versus Europees-Amerikaanse studenten. Japanse studenten die in een conditie werden geplaatst waarin een groeimindset werd gestimuleerd (inspanningsovertuigingen werden opgewekt), bleken niet meer inspanning te gaan leveren dan Japanse studenten in de controle groep (waarin geen specifieke mindsetinterventie werd gedaan).

Diezelfde interventie in een groep Europees-Amerikaanse studenten had wel meer inspanning tot gevolg, in vergelijking met een controlegroep. Maar Japanse studenten in een conditie waarin een statische mindset werd gestimuleerd (ability overtuigingen werden opgewekt), bleken minder inspanning te gaan leveren dan Japanse studenten in de controlegroep (waar geen specifieke mindsetinterventie werd gedaan). Diezelfde interventie in een groep Europees-Amerikaanse studenten had niet minder inspanning tot gevolg, in vergelijking met een controlegroep.

Dit experiment toont aan dat voor Japanse studenten de ability overtuigingen nieuwe informatie waren welke een effect had op hun mindset, terwijl voor Europees-Amerikaanse studenten de inspanningsovertuigingen nieuwe informatie waren welke een effect had op hun mindset.

Groeimindsetfeedback

Het is raadzaam om groeimindsetfeedback (procesfeedback) te geven, onafhankelijk van de culturele achtergrond van de betreffende persoon. Want groeimindsetfeedback heeft bij Oost-Aziatische studenten niet zozeer een positief effect als ze al een groeimindset hebben, maar het heeft wel een positief effect wanneer ze een statische mindset hebben. En hetzelfde geldt voor studenten van Europees-Amerikaanse achtergrond.
Implementatie van groeimindset interventies kan de academische prestaties van Europees-Amerikaanse studenten helpen verbeteren, zonder dat het negatieve effecten zal hebben op Oost-Aziatische studenten.

]