Foto: Walter Schlundt Bodien

Effectieve leeraanpakken (antwoorden). In deze bijdrage kon je vijf situaties lezen, waarin telkens twee verschillende leeraanpakken worden benut. De vraag daarbij is of je weet welke van die twee effectiever is. Dat is ook de vraag die Morehead et al in hun onderzoek voorlegden aan docenten en leerlingen. Hieronder kun je de antwoorden vinden.

Uit je hoofd leren

Zelf een geheugensteuntje bedenken en gebruiken (generating) blijkt effectiever te zijn dan een door de docent aangereikte manier krijgen waarmee de leerling stof uit zijn hoofd moet leren. Zie onder andere Slamecka, N. J., & Graf, P. (1978). The generation effect: Delineation of a phenomenon. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 4, 592–604. doi:10.1037/0278-7393.4.6.592

Details

Als er weinig niet-relevante details worden gegeven kan de aandacht volledig uitgaan naar de kern van de informatie. Wanneer er meerdere heel interessante, maar niet-relevante details verwerkt worden in de informatie, blijken die af te leiden van de kern van de informatie. Zie onder andere Mayer, R. E., Griffith, E., Jurkowitz, I. T. N., & Rothman, D. (2008). Increased interestingness of extraneous details in a multimedia science presentation leads to decreased learning. Journal of Experimental Psychology: Applied, 14, 329–339

Presentatie

Statische illustraties blijken te helpen om een volledige aandacht te kunnen richten op de informatie terwijl geanimeerde illustraties blijken af te leiden van de kern van de informatie. Zie onder andere Mayer, R. E., Hegarty, M., Mayer, S., & Campbell, J. (2005). When static media promote active learning: Annotated illustrations versus narrated animations in multimedia instruction. Journal of Experimental Psychology: Applied, 11, 256–265.

Herinneren

Toetsen maken en jezelf toetsen blijkt een heel effectieve manier te zijn om te leren, dus niet alleen om te kunnen inschatten hoeveel je al snapt en weet. Het opnieuw lezen van teksten blijkt niet zo effectief te zijn om je de informatie te blijven herinneren, hoewel je dat wel zelf kunt denken (herkennen is niet hetzelfde als herinneren). Zie onder andere Rowland, C. A. (2014). The effect of testing versus restudy on retention: A meta-analytic review of the testing effect. Psychological Bulletin, 140, 1432– 1463. doi:10.1037/a0037559

Volgorde

Overlappend leren blijkt effectiever te zijn dan leren in blokken. Dus switch regelmatig van het ene brokje kennis naar het andere (Interleaving). Geblokt leren (blocking) betekent dat je eerst je helemaal richt op 1 onderwerp of opgave en die allemaal achter elkaar maakt en daarna naar een ander onderwerp of opgave overstapt. Dit is minder effectief dan overlappend leren. Zie onder andere Kornell, N., & Bjork, R. A. (2008). Learning concepts and categories: Is spacing the “enemy of induction”? Psychological Science, 19, 585–592. doi:10.1111/ j.1467-9280.2008.02127.x en Rohrer, D., Dedrick, R. F., & Burgess, K. (2014). The benefit of interleaved mathematics practice is not limited to superficially similar kinds of problems. Psychonomic Bulletin & Review, 21, 1323–1330. doi:10.3758/s13423-014-0588-3

Studeren

Gespreid studeren betekent dat je over een langere periode met de stof bezig gaat (spacing). Dit is effectief als je je de stof op langere termijn wilt herinneren. In 1 zitting/ gegroepeerd studeren betekent dat je alle stof in 1 keer tot je probeert te nemen, zonder verwerkingstijd ertussen (Massing). Dit is minder effectief om je de stof op langere termijn te herinneren. Zie onder andere hier.