Effectief rolmodel in exact vakgebied. Gladstone en Cimpian geven vier aanbevelingen in hun artikel over welke rolmodellen effectief zijn voor welke studenten. Ze vroegen zich af of het gebruik van rolmodellen een effectieve manier is om diversiteit te bevorderen in de exacte vakgebieden. Hoewel ze aangeven dat er nog openstaande vragen zijn over wat effectieve rolmodellen zijn en hoe we die rolmodellen kunnen benutten om diversiteit te bevorderen zijn er vier aanbevelingen die ze op basis van hun systematische review kunnen onderbouwen.

Competent & succesvol

De eerste aanbeveling is om een rolmodel te nemen dat competent en succesvol is. De meerderheid van de onderzoeken wijst in de richting dat studenten de rolmodellen die competent en succesvol zijn het meest inspirerend vinden. Maar het is belangrijk dat het rolmodel niet extreem succesvol en competent is. Wanneer studenten het rolmodel ervaren als een supermens werkt het juist averechts en kiezen ze minder snel voor exacte vakken. Studenten denken dan ‘ik zou dat nooit allemaal kunnen’ en kiezen voor een ander vakgebied.

Betekenisvol hetzelfde als ik

De tweede aanbeveling is om een rolmodel te nemen dat in betekenisvolle zin lijkt op de studenten. Het rolmodel behoort tot dezelfde sociale groep als de studenten die je wilt bereiken, wat de perceptie bij de studenten versterkt dat ook zij in het exacte vakgebied thuis zouden kunnen horen. Naast het behoren tot dezelfde sociale groep kan het nuttig zijn om te benadrukken op welke andere manieren het rolmodel lijkt op de student. Het rolmodel heeft er bijvoorbeeld hard voor moeten werken om zo competent en succesvol te worden en het rolmodel heeft interesses buiten zijn vak, hobby’s bijvoorbeeld.

Ondervertegenwoordigd

De derde aanbeveling is om rolmodellen naar voren te schuiven die behoren tot een sociale groep die gewoonlijk ondervertegenwoordigd is in de exacte vakken. Rolmodellen van groepen die ondervertegenwoordigd zijn blijken de meest positieve effecten te hebben op studenten, ongeacht de sociale identiteit van de student zelf.

Bereikbaar

De vierde aanbeveling is dat het succes van het rolmodel wordt gepresenteerd als bereikbaar. Er moet zoveel mogelijk informatie gegeven worden over hoe het rolmodel competent is geworden en succesvol is geworden, zodat de student zicht krijgt op wat hij zelf kan gaan doen om competent en succesvol te worden in het exacte vakgebied.

Effectief rolmodel in exact vakgebied

De vier aanbevelingen zijn tentatief, omdat er nog veel openstaande onderzoeksvragen zijn naar wat effectieve rolmodellen zijn voor wie, wanneer en in welke mate. Wanneer je een groeimindset wilt stimuleren bij studenten die het risico lopen te denken dat succesvol zijn in exacte vakken niet haalbaar is voor hen kun je drie samenhangende groeimindset interventies benutten.