Hier is een checklist motiverend lesgeven, die docenten kunnen benutten om te reflecteren op hun lesaanpak.

In dit artikel kun je een samenvatting lezen van het onderzoek van Aelterman et al naar motiverende en demotiverende doceerstijlen. De onderstaande checklists zijn gebaseerd op dat onderzoek.

Met de checklists kun je als docent reflecteren op de progressie die je al hebt bereikt en de progressie die je verder wilt gaan bereiken tav je doceerstijl.

Checklist motiverend lesgeven

De vier checklists zijn, conform het betreffende onderzoek, gericht op autonomie-ondersteuning, structuur, control en chaos.

Autonomie-ondersteuning: de docent beoogt de interesses en voorkeuren van studenten te identificeren en voeden, zodat zij volledig bereidwillig betrokken raken bij de leeractiviteit. Een toon van begrip.
Aspect Deze progressie heb ik hierin al bereikt: Mijn idee hoe ik hier verdere progressie in kan boeken:
Participatief: de docent gaat de dialoog met de studenten aan en nodigt hen uit input en suggesties te geven. De docent probeert betekenisvolle keuzemogelijkheden te bieden tav hoe studenten hun leeractiviteit kunnen vormgeven en volgt hun tempo.    
Afstemmen: de docent voedt de interesses van de studenten door te zoeken naar manieren om oefeningen interessanter en leuker te maken, accepteert de negatieve emoties en uitingen van studenten en probeert te begrijpen hoe de studenten de situatie zien en ervaren. De docent geeft ruimte aan studenten om het werk in hun eigen tempo te doen en verschaft verklarende rationales die betekenisvol zijn in de ogen van de studenten.    
Structuur: de docent beoogt de capaciteiten en vaardigheden van de studenten als uitgangspunt te nemen en geeft strategieen, hulp en begeleiding zodat de studenten zich competent voelen om de leeractiviteit te gaan beheersen. De toon is begeleidend.
Aspect Deze progressie heb ik hierin al bereikt: Mijn idee hoe ik hier verdere progressie in kan boeken:
Begeleiden: de docent voedt de progressie van de student door passende hulp en begeleiding te bieden wanneer die nodig is. De docent doorloopt de stappen die nodig zijn om een taak af te maken, zodat de studenten zelfstandig verder kunnen en, indien gewenst, vragen kunnen stellen. Samen met de studenten reflecteert de docent op een constructieve manier op fouten, zodat zij zelf kunnen leren inzien wat verbetering behoeft en wat ze zelf kunnen doen om te verbeteren.    
Verhelderen: de docent communiceert zijn verwachtingen van en aan de studenten op een heldere en transparante manier. De docent biedt overzicht ten aanzien van wat de studenten kunnen verwachten van de les en monitort hun progressie in het voldoen aan de gecommuniceerde verwachtingen.    
Control: de docent  staat erop dat de studenten zich op een bepaalde manier gedragen, voelen en denken en hij legt zijn eigen agenda en eisen op aan de studenten, ongeacht hoe de studenten daarvan vinden. Een toon van onderdrukking en druk.
Aspect Deze progressie heb ik hierin al bereikt (oftewel: dit probeer ik al te voorkomen en doe ik al minder dan eerder): Mijn idee hoe ik hier verdere progressie in kan boeken (dit wil ik minder gaan doen en hier wil ik extra op letten):
Eisend: de docent eist discipline van de studenten door dominante en bevelende taal te gebruiken om duidelijk te maken wat de studenten moeten doen. De docent wijst studenten op hun taken, tolereert geen participatie of tegenspraak en dreigt met sancties als de studenten niet gehoorzaam zijn.    
Dominerend: de docent gebruikt zijn macht om studenten te laten gehoorzamen aan zijn eisen. Hij onderdrukt de studenten door gevoelens van schuld en schaamte op te roepen. Hij valt studenten persoonlijk aan.    
Chaos: de docent laat studenten aan hun lot over, waarmee het verwarrend wordt voor de studenten om uit te vinden wat ze moeten doen, hoe zich zouden moeten gedragen en hoe ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Een toon van laissez-faire.
Aspect Deze progressie heb ik hierin al bereikt (oftewel: dit probeer ik al te voorkomen en doe ik al minder dan eerder): Mijn idee hoe ik hier verdere progressie in kan boeken (dit wil ik minder gaan doen en hier wil ik extra op letten):
In de steek laten: de docent heeft het opgegeven met de studenten, laat toe dat de studenten hun eigen ding doen, met de gedachte ze uiteindelijk het wel zullen leren en verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor hun eigen gedrag.    
Afwachtend: de docent biedt een laissez-faire leerklimaat waarin het initiatief volledig bij de studenten ligt. Hij wacht af hoe de dingen zich ontwikkelen en plant niet veel maar laat de dingen zijn beloop.    

]