Autonoom, competent en verbonden in de natuur. De onderzoekers Landon et al bestudeerden de vraag of het in de natuur zijn wellicht zo goed werkt voor mensen omdat hun psychologische basisbehoeften ermee worden vervuld.

Mijn plek

Mensen kunnen gehecht raken aan hun specifieke plekken in de natuur. Of dat nu de zee, een bos, de bergen of een wandeling langs een rivier is. Die gehechtheid aan plekken in de natuur heeft positieve effecten op mensen. Ze voelen zich beter, ervaren dat ze effectief kunnen zijn in hun omgeving en voelen zich vrij. De gehechtheid aan de natuur uit zich bijvoorbeeld doordat mensen zich identificeren met hun favoriete plek. Ze ervaren dat die plek veel zegt over wie ze echt zijn. De plek is een onderdeel van hun identiteit. Ze voelen zich ook thuis op die favoriete plekken in de natuur. Ze genieten ervan om er te zijn en ervaren dat de natuur veel voor hen betekent. Er is geen plek op de wereld waar ze wat ze het liefste doen beter zouden kunnen doen dan op hun favoriete plek in de natuur.

Autonoom, competent en verbonden

Uit het onderzoek van Landon et al bleek dat autonomie, competentie en verbondenheid een positieve voorspeller waren van het identificeren met de natuur, affectieve verbondenheid met de natuur en gehechtheid aan die plek in de natuur. Mensen voelen zich vrij om in de natuur hun eigen pad te volgen, ze voelen zich competent om bepaalde activiteiten te ondernemen die ze interessant en leuk vinden om te doen en ze voelen zich verbonden. Ze zijn vaak niet met heel veel andere mensen, maar de band die ze voelen met een of twee personen met wie ze in de natuur zijn voelt diep. Het is grappig dat mensen zich zelfs verbonden kunnen voelen wanneer ze alleen in de natuur zijn. Ze ervaren dat ze deel uit maken van een groter geheel van mensen die ook zo gehecht zijn aan die plek of activiteit in de natuur.

Wandelen

In onze trainingen maken we veel gebruik van korte wandel-oefeningen. We geven die wandelingen een progressiegerichte focus door bijvoorbeeld mensen te laten uitwisselen wat ze hebben bereikt of wanneer ze merkten dat een gesprekspartner tevreden was over de interactie met hen. Door die korte wandelingen, langs wat bomen, voelen mensen zich verbonden met elkaar, autonoom en competent. Dat versterkt hun intrinsieke motivatie voor wat ze die dag aan het doen zijn en hun open en creatieve state of mind. Vandaag zei een docente dat ze met haar klas middelbare scholieren morgen een wandelingetje gaat maken, bij de start van de les. Ze had net zelf ervaren hoe prettig het is om de training zo te beginnen en gunt dat haar leerlingen ook.