Angstgedreven commitment blijkt een voorspelbare tendens te zijn in liefdesrelaties die niet goed meer functioneren. Slotter et al beschrijven in een onderzoeksartikel The strange case of sustained dedication to an unfulfilling relationshop hoe deze angstgedreven commitment werkt.

Commitment

Commitment aan de liefdesrelatie verwijst naar de psychologische gehechtheid aan de relatie, de intentie om te blijven en de lange-termijn oriëntatie ten opzichte van de liefdesrelatie. Dit is waarschijnlijk een van de sterkste voorspellers voor het voortduren van de liefdesrelatie, zelfs wanneer die relatie niet goed werkt. In het onderzoek van Slotter et al werd het samenspel tussen twee voorspellers van commitment onderzocht: hechtingsangst en de vervulling van psychologische basisbehoeften.

Hechtingsangst

Mensen die in meerdere mate hechtingsangst hebben zijn geneigd om te geloven dat ze het niet waard zijn om in een liefdesrelatie te zitten waarin hun partner hun behoeften vervult. Tegelijkertijd zijn deze mensen afhankelijk van hun liefdesrelatie en werken ze eraan om die relatie te behouden. Ten koste van alles.

Psychologische basisbehoeften

De tweede voorspeller van commitment aan de liefdesrelatie is de mate waarin je partner je psychologische basisbehoeften vervult. Commitment aan de relatie is sterker wanneer je behoeften beter worden vervuld binnen, dan buiten je liefdesrelatie. De twee psychologische basisbehoeften die hierbij vooral een rol spelen zijn de behoefte aan autonomie en de behoefte aan verbondenheid. Zie ook hier voor een uitleg dat die twee basisbehoeften elkaar aanvullen en niet strijdig zijn met elkaar.

Lage hechtingsangst

Uit de eerste studie die de onderzoekers deden bleek dat individuen die laag scoren op trait hechtingsangst meer de neiging hebben om de relatie te verbreken wanneer hun psychologische basisbehoefte aan verbondenheid niet wordt vervuld. Individuen die hoog scoren op trait hechtingsangst zijn niet geneigd om de relatie te verbreken ongeacht de mate waarin hun psychologische basisbehoeften worden vervuld door hun liefdespartner.

State of mind

In studie 2 werden proefpersonen in een state of mind van hechtingsangst of van veilige hechting gebracht. Vervolgens werd bekeken hoe de de mate van hechtingsangst en de mate van psychologische basisbehoeftenvervulling de commitment aan de relatie voorspelden. Het bleek dat mensen die in een state of mind van veilige hechting zijn meer bereid zijn om hun liefdesrelatie op te geven wanneer zij merken dat hun liefdespartner hun psychologische basisbehoeften niet vervuld dan mensen die in een state of mind van hechtingsangst zijn.

Angstgedreven commitment

Wanneer liefdespartners merken dat hun psychologische basisbehoeften niet goed worden vervuld in de relatie zijn zij die een lage mate van hechtingsangst hebben meer geneigd om de relatie te verbreken, terwijl zij die een hoge mate van hechtingsangst hebben gecommitteerd blijven aan de relatie. Het voort laten duren van de relatie is voor mensen met hechtingsangst te prefereren boven alleen zijn, zelfs wanneer hun psychologische basisbehoeften niet worden vervuld. Angstgedreven committment.