In dit artikel vatte ik samen dat Brown drie concepten ter discussie wil stellen, en daarvoor pleit in zijn hoofdstuk in het handboek van kritische positieve psychologie. Het eerste concept dat hij ter discussie wil stellen is de groeimindset.

Groeimindset en topniveau

Hij vraagt zich af hoe het kan dat er hele intelligente mensen te vinden zijn op prestigieuze universiteiten die toch een statische mindset hebben. Immers, zo redeneert hij, als een groeimindset de sleutel is tot succes, dan zouden mensen met een statische mindset nooit op dat niveau terecht hebben kunnen komen.

Ik kwam die redenering jaren geleden voor het eerst tegen in een training groeimindset die ik gaf. Mijn gedachte is dat de redenering niet klopt. Ik vat hier een paar van mijn gedachten samen.

Intelligentieverschillen bestaan

Ten eerste: er zijn verschillen in intelligentie tussen mensen. De groeimindset zegt niet dat die verschillen niet bestaan. Intelligentieniveau op zich zegt nog niets over wat de persoon gelooft dat er ten grondslag ligt aan zijn intelligentie.


Iemand die heel intelligent is, is in staat op een hoger niveau te functioneren, dan iemand die een hele lage intelligentie heeft. Je zult meer hoog intelligente goed presterende mensen tegenkomen op prestigieuze universiteiten, dan dat je mensen met een IQ van 60 daar zult tegenkomen.

Intelligenter worden

Groeimindset zegt dat mensen intelligenter kunnen worden en dat als je dat niet gelooft je minder bereikt dan je zou kunnen bereiken. Iemand die heel intelligent is, functioneert op een hoger niveau, dan iemand die een hele lage intelligentie heeft. Dat zegt nog niets over wat beiden geloven over hun eigen capaciteit om intelligenter te worden. De nu hoog intelligente persoon kan geloven dat zijn intelligentie is aangeboren, en dat wat hij bereikt mogelijk is omdat hij zo intelligent geboren is. De laag intelligente persoon kan geloven dat hij met gerichte inspanning en feedback intelligenter kan worden, en dat wat hij bereikt afhankelijk is van hoe hij zijn leerproces vorm geeft.

Mindset en intelligenter worden

De groeimindsetonderzoeken rechtvaardigen de conclusie dat mensen met een groeimindset intelligenter en capabeler worden dan ze eerder waren, en dat dat niet geldt voor mensen met een statische mindset.

Mindsetmix

Ten tweede; ik ken mensen die intelligent zijn, op een hoog niveau functioneren EN hard werken en veel inspanning leveren, terwijl ze tegelijkertijd zeggen te geloven dat wat mensen kunnen bereiken afhangt van hun aangeboren intelligentieniveau dat onontwikkelbaar is.

Deze mensen laten een mix zien van een groeimindset en een statische mindset. Ze uiten expliciet statische mindset overtuigingen, maar laten in hun gedrag toch effort beliefs zien.

Geen type-indeling

De groeimindset zegt dat mensen niet ingedeeld kunnen worden in een groeimindsettype of een statische mindsettype. Mindsets kunnen fluctueren. Je mindset wordt beïnvloed door contextuele cues bijvoorbeeld. En je mindset ten aanzien van de ene vaardigheid kan statisch zijn terwijl je ten aanzien van een andere vaardigheid een groeimindset hebt. Ik ben in geen enkel mindsetonderzoek tegengekomen dat iemands mindset moet worden gezien als iets dat iemand voor 100% altijd en overal ‘is’. Claimen dat er aan de top mensen met uitsluitend een statische mindset voorkomen, is denk ik niet bewezen en ik vraag me af waar Brown die stelling op baseert.

Discussie

Ten derde; ik denk dat Brown gelijk heeft dat het belangrijk is om de wetenschappelijke discussie te voeren over de onderzoeksresultaten in laboratorium settings en de effecten van groeimindset interventies in de praktijk. Waar claims worden gedaan dat een groeimindset een garantie is voor het bereiken van de top en dat je de top niet kunt bereiken zonder dat je een groeimindset hebt, ben ik het met Brown eens dat dat een te verregaande claim zou zijn.

Effectieve inspanning

Gerichte en effectieve inspanning en diepgaand leren is nodig om beter te worden en mensen die de top in hun vakgebied bereiken hebben die inspanning geleverd. Maar je kunt op basis daarvan niet zeggen dat een groeimindset een garantie is dat je de top zult bereiken. Ik ben nog niet tegengekomen dat Carol Dweck er zelf in die termen over spreekt of schrijft (hoewel de titel van haar populaire boek ‘the new psychology of success’ me niet aanspreekt, omdat groeimindset volgens mij geen psychologie van succes is maar psychologie van progressie).

Positieve psychologie

Daarnaast vraag ik me af waarom de groeimindset een onderdeel zou moeten worden genoemd van positieve psychologie. Carol Dweck is ontwikkelingspsycholoog en sociale psycholoog. Dat de positieve psychologie het onderzoek naar mindset ziet als positieve psychologie is denk ik iets dat ook ter discussie zou moeten worden gesteld.

]