Een goede manier om jezelf te trainen is om steeds sneller het correcte antwoord te produceren op vragen. Hier zijn vijftien vragen over progressiegericht werken. Wat weet je al? Wat weet je nog niet en zou je wel graag te weten willen komen?

 1. Hoe is de tien op de progressieschaal gedefinieerd?
 2. Met welke drie vragen helpt de coach de cliënt over de brug te lopen van succes in het verleden naar succes in de toekomst?
 3. Hoe is de o op de progressieschaal gedefinieerd?
 4. Hoe luidt de nuttigheidsvraag die zich richt op het nut van het gesprek?
 5. De progressiegerichte coach vraagt door tot de cliënt antwoordt in termen van wat?
 6. Hoe luidt de nuttigheidsvraag die zich richt op de gewenste situatie na afloop van het gesprek?
 7. Vraagt de progressiegerichte coach naar hoe de cliënt zich voelt? Motiveer je antwoord.
 8. Hoe luidt de gewenste situatie vraag?
 9. Met welke vraag helpt de progressiegerichte coach de cliënt om een probleem binnen zijn invloedsfeer te formuleren?
 10. Hoe luidt de continueringvraag?
 11. Met welke vraag helpt de coach de cliënt om de gewenste situatie binnen in eigen invloedsfeer te formuleren, als de gewenste situatie is dat iemand anders verandert?
 12. Als de cliënt aangeeft dat hij nu op x staat op de schaal, wat is dan de eerstvolgende vraag van de progressiegerichte coach?
 13. Hoe luidt de  optimismevraag?
 14. Uit welke drie componenten bestaat een progressiegerichte stuurvraag?
 15. Wat zijn de 7 stappen van progressiegericht coachen?