Hoewel er vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen ervaren docenten en beginnende docenten, is er geen bewijs dat meer ervaring leidt tot beter lesgeven. In plaats van de termen ervaren of beginnend te hanteren, is het bruikbaarder om te praten over experts in lesgeven. Excellente docenten, of expertdocenten zijn te beschrijven op deze vijf dimensies (Hattie, 2012):

Hoog kennisniveau

Expertdocenten hebben een hoog kennisniveau en begrip van dat wat ze onderwijzen en ze hebben een passie voor hun vak. Dit betekent niet simpelweg dat ze veel van hun vak weten, maar vooral dat ze geïntegreerde kennis hebben zodat ze de bestaande kennis van studenten kunnen linken aan de nieuwe kennis, ze de huidige les kunnen linken aan de andere lessen die de studenten hebben gehad, en ze hun lessen per keer afstemmen op de behoeften van de studenten in relatie tot de lesdoelen. Ze hebben de overtuiging dat de studenten in staat zijn om het vak te gaan begrijpen.

Begeleiden

Expertdocenten kunnen het leerproces van studenten begeleiden naar gewenste leeruitkomsten, zowel oppervlakkige feitenkennis als diepgaand begrip. Het gaat hierbij niet alleen om goede cijfers, maar om zoveel meer dan dat. Studenten die op school willen blijven, willen doorleren, feitenkennis hebben en conceptueel begrip hebben verworven, studenten die risico’s durven nemen en fouten durven maken, studenten die zich hebben ontwikkeld tot kritische burgers, die een maatschappelijke rol willen vervullen.

Progressie feedback

Expertdocenten kunnen het leerproces succesvol monitoren en feedback geven zodat studenten progressie boeken. Om dit te kunnen moet de docent steeds goed afgestemd zijn op wat de studenten op dat moment al begrijpen en waar ze struikelen, open staan voor het perspectief van de studenten, leren als de interesse van de studenten afneemt en hypotheses toetsen omtrent het effect van hun eigen lesgeven op het leerproces van de studenten.

Positief beïnvloeden

Expertdocenten kunnen de leerattitudes van studenten positief beïnvloeden (zelf-efficacy en mastery motivatie). Het gaat hierbij zeker niet om het afstemmen van de instructiestijl op de leerstijl van de student, want er is geen bewijs voor het bestaan van leerstijlen noch van een positief effect van het afstemmen van de instructiestijl op die bedachte leerstijl. Het gaat wel om het beïnvloeden van de overtuigingen van de docent zelf en van de student dat de studenten in staat zijn om het vak te gaan begrijpen. Zodat de student zich competent en veilig voelt om de uitdagingen aan te gaan en zich wil gaan richten op het leveren van inspanning zodat hij daadwerkelijk leert en progressie boekt.

7 C’s

Expertdocenten kunnen aantoonbaar maken dat hun doceren een positief effect heeft op het leren van de studenten.
Hattie gebruikt 7 C’s om te begrijpen wat expertdocenten doen:

  1. Care: mijn docent geeft me het gevoel dat hij me echt belangrijk vindt
  2. Control: de studenten in deze klas hebben respect voor de docent, onze klas blijft hard aan het werk
  3. Clarify: mijn docent kan de dingen op verschillende manieren uitleggen, ook als het moeilijk is
  4. Challenge: in deze klas leren we elke dag veel, we leren onze fouten te verbeteren
  5. Captivate: de docent maakt de les boeiend, ik vind de manier waarop we leren interessant
  6. Confer: studenten durven hun ideeen naar voren te brengen, de docent respecteert onze ideeen
  7. Consolidate: mijn docent checkt of we goed begrijpen waar we mee bezig zijn, zijn commentaar helpt me om te verbeteren

]