Progressiegesprekken zijn gesprekken waarin en waarmee vooruitgang wordt geboekt.
Mensen gebruiken gemiddeld rond de 16.000 woorden per dag. Veel van die woorden komen moeiteloos over onze lippen. We denken niet bij elke zin na voor we onze mond open doen.
Dat we zoveel woorden weten te uiten, dag in dag uit, zegt nog niks over de kwaliteit van wat we zeggen. Maar de kwaliteit, dus de inhoud van de woorden, kan directe en verstrekkende gevolgen hebben. De woorden hebben soms een direct effect op het gevoel. Iemand geeft een complimentje en de ontvanger ervan voelt zich direct blij worden. Iemand geef kritiek en de ontvanger daarvan voelt direct ergernis. De woorden hebben soms verstrekkende gevolgen. Iemand vloekt en tiert en de ontvanger van de verbale agressie accepteert het niet langer en vertrekt voorgoed. Iemand voorspelt dat iemand anders drie jaar nodig zal hebben om van zijn straatangst af te komen, en dat zet een negatieve self fulfilling prophecy in gang bij die persoon die vervolgens jaren achter het raam geplakt zit. Woorden hebben impact.
Omdat woorden impact hebben, is het belangrijk om ze bewust te kiezen. In die zin zitten twee kernaspecten. Het eerste aspect draait om het woord ‘bewust’. Om bewust te kunnen kiezen is kennis nodig. Als je immers niet weet welke impact het ene of het andere woord heeft, maak je ongeïnformeerde, op drijfzand gebaseerde, vage keuzes. Het tweede kernaspect gaat om het woord ‘kiezen’. Nadat je kennis hebt over de impact van woorden, volgt een keuze. Wat doe je met je kennis? Je kunt je bewust zijn van de impact van woorden en toch kiezen voor woorden die schade berokkenen. Je kunt ook kiezen voor woorden die leiden tot progressie.
Het boek dat ik nu aan het schrijven ben draait om dat laatste. Het gaat over het bewust kunnen kiezen voor woorden die tot progressie leiden. Het gaat over het voeren van gesprekken die tot progressie leiden. Het gaat over progressiegesprekken.
In de trainingen progressiegericht coachen, leidinggeven, werken met groepen, vervolgtrainingde deliberate practice opfrisdag en psychologie van progressie kun je leren progressiewoorden te kiezen in allerlei verschillende contexten en situaties. In de klas. In de opvoeding van je kinderen en met je liefdespartner. In je communicatie met collega’s in het zelforganiserende team. In je communicatie met medewerkers die klagen of het niet eens zijn met je beslissingen. In het helpen van je clienten in je coachrol. In gesprekken als bestuurder met je Raad van Toezicht. In het geven van trainingen en teambegeleidingen als trainer en teamcoach. En dan ook, en vooral, in die situaties dat het moeilijk voor je wordt. Door juist die situaties op microniveau te oefenen boek je progressie. Daar kom je mee vooruit.