OR en MT komen tot overeenstemming via Jigsaw-aanpak

OR en MT komen tot overeenstemming via Jigsaw-aanpak, in een sessie die ik laatst begeleidde. Een goede manier om ieders input over een bepaald onderwerp te verkrijgen en tot consensus te komen is deze variant van de Jigsaw methode.

Klik hier om meer te lezen

Psychologische mechanismen bij onderhandelen

Een mechanisme dat het bereiken van een onderhandelresultaat flink in de weg kan zitten is reactive devaluation. Dat wil zeggen dat mensen in een onderhandelingssituatie of in een conflict een voorstel van de andere partij als minder gunstig beschouwen, dan wanneer datzelfde voorstel zou zijn gedaan door henzelf of door een derde. Het voorstel van de ander wordt snel gezien als strategisch manipulatief (op zijn best) of als oneerlijk, geniepig en als een poging je erin te laten lopen (op zijn slechtst).Klik hier om meer te lezen