Heb jij dat ook wel eens, dat je erg opziet tegen naar de sportschool gaan? Of te gaan joggen? Of te gaan fietsen? Mensen blijken consequent negatiever te denken over hoe leuk ze sporten zullen gaan vinden, voordat ze zijn begonnen dan nadat ze het hebben gedaan. Dus als je mensen vraagt “hoe leuk ga je je work-out vinden?”  dan schatten ze in dat ze minder plezier zullen hebben dan wanneer je ze achter af vraagt “hoe leuk vond je het?”
Waarom maken we die inschattingsfout? Waarom denken we vooraf dat we het sporten wel niet zo leuk zullen gaan vinden? Die foute inschatting kan er snel voor zorgen dat we er maar helemaal niet aan beginnen. De onderzoekers Ruby, Dunn, Perrino, Gillis en Viel hebben aangetoond dat het vooral het onplezierige begin is dat maakt dat we inschatten dat het niet zo leuk zal worden. In het begin is het ook niet zo leuk. Want je spieren moeten nog wennen, je ademhaling is nog niet zo afgestemd op je activiteit en het voelt allemaal onaangenaam. Maar in de loop van je work-out gaat het makkelijker, zijn je spieren warmer en je ademhaling beter afgestemd op wat je activiteit en vind je het leuker worden. Door ons teveel te richten op het onaangename begin, voorspellen we vooraf dat we de hele sportervaring minder prettig gaan vinden, dan achteraf werkelijkheid het geval blijkt te zijn.
Wat kun je nu doen om die inschatting van hoe leuk je het gaat vinden wat realistischer te maken? Zodat je voorspelling beter klopt met de werkelijkheid? Die vraag is belangrijk, want mensen blijken vooral bepaald gedrag te gaan vertonen wanneer ze de intentie hebben om dat gedrag te gaan vertonen. Een positieve attitude ten aanzien van het gedrag is een belangrijke factor om de intentie te hebben het gedrag te gaan doen. Dus als je inschat dat je het sporten wel leuk zult gaan vinden, heb je een positievere attitude ten aanzien van sporten en neemt je intentie om te gaan sporten toe, waarmee de kans toeneemt dat je echt gaat sporten.
De onderzoekers kwamen op een eenvoudige oplossing, die blijkt te werken. Voordat je gaat sporten, helpt het om je aandacht te spreiden over alle onderdelen van het sporten. Dus om te voorspellen hoe leuk je het begin, de warming-up zult vinden, het midden en de cool down. En om vervolgens te voorspellen hoe leuk je dus al met al de hele sportervaring zult gaan vinden. Het blijkt dat als mensen dat doen, ze een realistischer voorspelling doen, ze positiever gestemd worden over het sporten en hun intentie om te gaan sporten toeneemt.