Progressiegericht opvoeden is een boek dat ik in 2021 schreef. Hier is een stukje eruit. Dat het goed gaat met hun kind is voor veel ouders een van de belangrijkste doelen in hun leven. Het geeft ouders veel geluk als hun kind zijn weggetje in het leven heeft gevonden, vrolijk is, graag naar school gaat, keuzes maakt voor zijn toekomst, goed omgaat met anderen en vrienden om zich heen heeft. Juist omdat het zo belangrijk is komt het extra hard aan wanneer er iets niet soepel loopt of helemaal misloopt. Iedereen maakt het wel eens mee. Een fase waarin er voortdurend geruzie in huis is, of je kind opstandig is, slechte keuzes maakt, met zichzelf in de knoop zit of wordt gepest. Het raakt ouders vaak diep wanneer ze zien dat het niet de juiste kant op gaat met hun kind.

Garanties

Garanties op een probleemloos leven heeft niemand. Dat geldt voor onszelf en dat geldt ook voor onze kinderen. Er kunnen dingen gebeuren waar we geen directe invloed op hebben. Toevallige gebeurtenissen, in positieve en in negatieve zin. Als ouders hebben we daarmee beperkte invloed op hoe het gaat met onze kinderen. Het is niet zo dat als wij het als ouders maar goed doen, het ook gegarandeerd positief zal gaan met onze kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat onze rol triviaal is. Integendeel, de manier waarop we onze kinderen opvoeden speelt een grote rol in hoe zij hun leven vormgeven, hoe ze zich ontwikkelen en hoe ze reageren op die onverwachte positieve en negatieve gebeurtenissen.

Condities

Volgens mij is het de rol van ouders om condities voor welbevinden te creëren voor hun kinderen. Wat ik daarmee bedoel is dat ouders dingen doen en dingen zeggen zodat het welbevinden van hun kinderen mogelijk en waarschijnlijk wordt.

Je kind gelukkig maken?

Met welbevinden van je kind wil ik niet zeggen dat je kind continu gelukkig zou moeten zijn. Uiteraard is het prettig als je kind zich regelmatig gelukkig voelt, maar dat wil niet zeggen dat het doel van je opvoeding zou moeten zijn dat je kind steeds geluk ervaart. Je hebt het vast wel eens gezien, van die situaties waarin de ouders elke wens van hun kind naarstig proberen te vervullen en het kind vervolgens onuitstaanbaar gedrag vertoont. Zo herinner ik me nog een vader met een krijsende dochter in een dierentuin. Het meisje zal iets van vier jaar oud zijn geweest en ze was helemaal overstuur. De vader bleef maar vragen wat zijn dochtertje wilde. Wilde ze een ijsje? Dan kreeg ze een ijsje. Wilde ze gedragen worden? Dan droeg de vader haar. Wilde ze weer zelf lopen? Dan zette de vader haar weer neer. Maar alle pogingen van de vader om het meisje gelukkig te maken mislukten deerlijk. Het kind werd steeds onhandelbaarder en de vader steeds wanhopiger. Tot hij uitriep: ‘Maar wat wil je dan?!’ Het kind kon alleen maar huilen.

Welbevinden

Het gaat er bij progressiegericht opvoeden niet zozeer om je kind steeds gelukkig proberen te maken, maar om het welbevinden van je kind mogelijk te maken. Welbevinden gaat veel verder dan momenten van geluk ervaren. In dit eerste deel beschrijf ik vijf principes van progressiegericht opvoeden die je kunt benutten als je condities voor het welbevinden van je kind wilt creëren. De vijf principes gaan over het vervullen van de psychologische basisbehoeften van je kind, het stimuleren van een groeimindset bij je kind, je kind leren hoe hij progressie kan boeken, je kind helpen bij het construeren van zijn emoties en het progressiegericht benaderen van je kind.