Vind je het belangrijk dat je familieleden, collega’s en vrienden op 15 maart gaan stemmen? En realiseer je je dat preken afsteken over het belang van stemmen, of iemand een schulgevoel aanpraten of iemand proberen te overtuigen om te gaan stemmen risicovolle strategieën zijn? Lees dit stukje dan even.

De meeste mensen willen gaan stemmen

De meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt stemmen belangrijk, want het opkomstpercentage bij de tweede kamerverkiezingen gaat gewoonlijk richting de 80%. Als alle stemgerechtigden gebruik maken van hun stemrecht, dan versterkt dat het democratische karakter van de samenleving. Het voordeel van het leven in een democratie is dat mensen welvarender, gezonder, vrijer en beter opgeleid zijn. Om een democratie te blijven, is het noodzakelijk dat stemgerechtigden gaan stemmen.

Ik ben van plan te stemmen, maar heb het nog niet gedaan

Dus wat kun jij doen om de kans te vergroten dat jouw familieleden, collega’s en vrienden gaan stemmen? Het antwoord op die vraag is misschien verrassend, het is namelijk het volgende. Laat morgen in gezelschap van je familie, collega’s en vrienden terloops vallen dat je van plan bent om te gaan stemmen, maar het nog niet hebt gedaan.

Dat betekent dus dat je wel je intentie en je voorkeur uitspreekt, namelijk je voorkeur dat stemgerechtigden gaan stemmen, maar dat je laat merken dat je nog geen actie hebt ondernomen.

Delen van voorkeur, complementeren van acties

Uit onderzoeken van Fishbach et al blijkt namelijk dat mensen minder conformiteit vertonen als het gaat om andermans acties dan als het gaat om andermans voorkeuren, omdat mensen op zoek zijn naar complementaire acties. Voor het succes van een groep is het immers vaak beter als je elkaars voorkeuren deelt, zodat je dezelfde doelen nastreeft (dit verklaart waarom mensen zich vaak conformeren aan de mening van anderen in hun groep), maar het is tegelijkertijd beter om aanvullende acties te ondernemen op de acties die andere groepsleden hebben genomen (anders doen we allemaal hetzelfde en blijven er taken liggen). Daarom letten mensen op wat andere groepsleden voor acties hebben ondernomen, zodat ze aanvullende acties kunnen gaan ondernemen in plaats van dezelfde acties. Daarnaast letten mensen er op wat de voorkeur is van anderen in de groep, zodat ze hun voorkeuren kunnen afstemmen op elkaar (en gaan ze daarmee voorkeuren delen).

Intentie

Dus als iedereen in jouw familie, vriendenkring en op je werk jouw voorkeur en  intentie om te gaan stemmen kent, dan heb je grotere kans dat ze die voorkeur en intentie overnemen. En als je laat weten dat je nog geen actie hebt ondernomen, dan zullen ze complementaire acties willen gaan ondernemen en zelf wel naar de stembus gaan.

Democratie: de beste weg om progressie te boeken

Dus, voor iedereen die dit leest en die progressie op het niveau van de samenleving belangrijk vindt: ik ben van plan te gaan stemmen, maar heb het nog niet gedaan.
]