Live cliënt, in onze trainingen is het onderdeel met de live cliënt altijd een high light. We hebben dit onderdeel in de loop der jaren verfijnd tot een bijzonder leerzame ervaring voor iedereen.

Echte progressiebehoefte

De live cliënt komt op dag 4 of 5 van onze training progressiegericht coachen. Het is iemand die de progressiegerichte aanpak kent en benut, vaak iemand die zelf de training progressiegericht coachen in het verleden ook heeft gevolgd. Deze persoon komt met een eigen echte progressiebehoefte. Een probleem waar hij last van heeft of een doel dat hij wil bereiken. Het is dus geen acteur.

Voorbereiden

De deelnemers in de trainingsgroep bereiden in groepjes voor hoe ze het gesprek met de live cliënt willen gaan starten en wie van hen een stukje van het gesprek wil doen. Meestal zijn er drie of vier deelnemers die een stukje van het gesprek met de live cliënt willen doen, plenair voor de groep.

Tien minuten

Vervolgens komt de live cliënt binnen en gaat de eerste persoon gedurende tien minuten met de live cliënt een progressiegericht coachingsgesprek aan. De rest van de deelnemers schrijven mee wat de live cliënt antwoordt op de diverse vragen van de coach. Na tien minuten gaat de live cliënt even weg en heeft de groep deelnemers de gelegenheid om te reflecteren op wat de live cliënt al heeft gezegd in deze eerste tien minuten. Ze reflecteren dus niet op de coach, maar op de woorden van de cliënt.

Voorbereiden

In die reflectie bedenken ze hoe ze het volgende stukje van het gesprek willen starten. Iemand uit een van de andere subgroepjes doet het tweede stukje van het gesprek. Dat opnieuw tien minuten duurt. Zo gaan we door tot er drie tot vier stukjes gesprek van tien minuten zijn geweest. De live cliënt gaat telkens na een stukje van tien minuten even weg. In die tijd schrijft hij zijn reflecties op wat de coach net deed op een flip-over vel.

Feedback

Na afloop van alle gesprekjes geeft de live cliënt feedback op elk stukje gesprek. Hij geeft aan wat hem met name heeft geholpen en welke tip hij heeft voor de betreffende coach. Zo krijgt elke coach die heeft geoefend persoonlijke progressiefeedback.

Nuttigheid

Daarna stellen we de live cliënt de nuttigheidsvraag ten aanzien van het proces. De live cliënten zeggen vaak erg interessante dingen over zowel het nut van de inhoud van de gesprekken als over het proces zelf. Zo komen ze vaak inhoudelijk verder, en tegelijkertijd leren ze opnieuw hoe belangrijk het aansluiten op het perspectief is en op de werking van de volgorde en de formulering van de progressiegerichte interventies.

Als de live cliënt weg is stellen we ook de nuttigheidsvraag aan de groep. De deelnemers vinden het ook steeds erg nuttig en prettig om te doen. Afgelopen week zei een deelnemer zelfs: ‘kunnen we dit niet elke trainingsdag doen?’

Live cliënt

Ook voor ons als trainers is het live cliënt onderdeel altijd boeiend. We hebben geen idee met welke progressiebehoefte de live cliënt komt, we weten niet hoe het proces inhoudelijk zal gaan verlopen en we weten niet met welke feedback de live cliënt gaat komen. Dat maakt dit onderdeel voor ons ook erg leerzaam en interessant.