Huilen lucht op? Een volkwijsheid is dat huilen oplucht. Huil maar even lekker uit, de catharsis is goed voor je. Zowel geestelijk als lichamelijk voel je je daarna beter. Sterker nog, onderdrukte tranen kunnen allerlei lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaken. Maar klopt deze volkswijsheid wel?

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Beter voelen

Als je het aan mensen vraagt dan zal de volkswijsheid naar alle waarschijnlijkheid bevestigd worden. Mensen die wordt gevraagd wat voor effect huilen op ze heeft, rapporteren regelmatig dat huilen goed werkt omdat ze zich naderhand beter voelen.

Slechter voelen

Als in een onderzoekssetting mensen laat huilen en vlak daarna vraagt wat voor het effect het op ze heeft, zie je het tegenovergestelde; na het huilen voelen mensen zich beroerder dan ervoor. De wetenschappers Rottenberg, Bylsma, en Vingerhoets pleiten ervoor op een andere manier te gaan onderzoeken welk effect huilen heeft, en in welke omstandigheden en voor wie huilen een positief of juist negatief effect heeft. Zij stellen dat mensen achteraf vragen wat voor effect de huilbui op ze had geen goede graadmeter is voor het echte effect van de huilbui en dat meten hoe mensen zich voelen een paar minuten nadat ze hebben gehuild ook geen goede graadmeter is.

Sociale ondersteuning

Uit het onderzoek naar huilen blijkt dat mensen die sociale ondersteuning kregen tijdens en na het huilen, positieve effecten ervaren en rapporteren. Mensen die geen sociale steun kregen rapporteren geen positieve effecten van de huilbui en mensen die negatieve sociale emoties ervoeren tijdens hun huilbui (schaamte en verlegenheid) rapporteren negatieve effecten van de huilbui.

Persoonlijkheid

Er is geen relatie gevonden tussen persoonlijkheidskenmerken of geslacht en de effecten van huilen. Dus wat voor type persoonlijkheid je hebt geeft geen antwoord op de vraag of huilen een positief of negatief effect op je heeft en of je een man of een vrouw bent geeft daar ook geen antwoord op. In welke gemoedstoestand iemand verkeert heeft waarschijnlijk wel een relatie met het effect van de huilbui. Iemand die depressief of angstig is heeft wellicht minder voordeel van een huilbui dan iemand die geestelijk evenwichtig is. Hoewel het nog niet duidelijk is wat het effect van gemoedstoestand is, lijkt het er wel op dat de gemoedstoestand bepalender is voor het al dan niet heilzaam zijn van huilen dan je persoonlijkheid of geslacht.

Huilen lucht op?

Huilen is soms niet te voorkomen en er is niks mis mee om soms te huilen, maar je tranen laten lopen is geen voorwaarde om verder te kunnen komen en je beter te gaan voelen. Om verder te komen en je beter te gaan voelen is het bepalender wat je denkt en wat je doet (na je huilbui) en welke ondersteuning je krijgt van je omgeving. Je opgelucht voelen en verder komen kan ook zonder tranen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken