Skip to content

Hoe verander je je eigen statische mindset?

DEF Ontwikkel je mindset“Je kunt er eigenlijk niet tegen zijn…tegen een groeimindset”…zei laatst iemand tegen me:”Want het biedt zoveel voordelen voor jezelf en de mensen om je heen als je een groeimindset hebt..maar ja, hoe doe je het? Hoe verander je je statische mindset naar een groeimindset? Hoe maak je het van een concept dat je goed in de oren klinkt tot iets dat je zelf echt toepast?”

Ik ben benieuwd hoe jullie, lezers van onze nieuwsbrief, daarover denken. En vooral wat je doet om je eigen groeimindset te stimuleren. Zou je me eens willen mailen met je ervaringen (gwendaschlundtbodien@kpnmail.nl)? Hoe lukt het jou om een groeimindset bij jezelf te stimuleren?

Voor mij geldt dat ik gestopt ben met een aantal dingen en een aantal andere dingen ben gaan doen. Beide zijn wat mij betreft even belangrijk.

Een paar voorbeelden van waar ik mee ben gestopt….
• …met praten en denken in termen van “jij bent…” of “ik ben…”. Want na de puntjes komt een beschrijving van de persoonlijkheid, intelligentie, sterktes, zwaktes, capaciteiten of sekse. Dat soort beschrijvingen roept een statische mindset op.
• ….met persoonsgerichte feedback en persoonsgerichte complimenten te geven. Want dat soort feedback en complimenten roept een statische mindset op.
• ….met me bezig te houden of te verdiepen in allerlei labellende theorieën, zoals leerstijltheorieën, persoonlijkheidstheorieën en diagnose-instrumenten. Ooit, toen ik de groeimindset al een tijdje kende, heb ik me laten verleiden een MBTI-test in te vullen. Ik ervoer direct het schadelijke effect ervan: ik keek naar mezelf en anderen door de bril van een typologie, luisterde met die typologie in mijn hoofd en riep daarmee een statische mindset op bij mezelf en de ander.
• ….met niet meer instemmend te reageren op statische mindset uitspraken van anderen, zowel in coachingssituaties als in trainingssituaties als in privé-situaties.
• ….met mezelf te veroordelen voor fouten.
• …met te denken dat ik alleen dingen moet aanpakken waar ik aanleg voor heb of al goed in ben. Te denken in termen van “wat bij me past”.

Een paar voorbeelden van wat ik ben gaan doen….
• ….is steeds een beginnersniveau op te zoeken in een nieuwe vaardigheid, op een nieuw kennisterrein of in een nieuwe omgeving. Het meest recente voorbeeld is dat ik op mijn 48ste pianoles ben gaan nemen en nu al een zeer simpel liedje weet te spelen met twee handen. De reden om steeds weer een beginnersniveau op te zoeken is dat ik zo telkens weer merk hoe oefening en inspanning nodig is om beter te worden.
• …is fouten ervaren als aanleiding om verder te komen. Na een aantal jaren vrij intensief met de groeimindset bezig te zijn geweest gaat dat nu automatisch. Ik kan zelfs fouten in plaats van als aversief ervaren als prettige aanleiding om te leren. Als een fout echt oncomfortabel voelt focus ik op wat er niet effectief was in mijn gedrag of aanpak en bedenk ik manieren om dat te verbeteren. Zo krijgt persoonsgerichte negatieve labelling geen kans.
• …is soms hartelijk lachen om statische mindset gedachten of uitingen van mezelf en er de spot een beetje mee drijven.
• …is mijn kinderen (die nu al volwassen zijn), gaan opvoeden met de wetenschap dat ze altijd progressie kunnen boeken, dat er een link is tussen inspanning en resultaat, dat een focus op het proces van leren belangrijker is dan een focus op presteren. En ik heb ze leren herkennen wanneer ze statische mindset feedback kregen op school en in hun omgeving.
• …is kennis over de groeimindset blijven verwerven en ook delen met mensen die interesse hebben.
• …is in plaats van alleen maar vragen te stellen ook actief een ander perspectief aan te reiken in gesprekken door statische mindset uitspraken tegen te spreken en er een groeimindset perspectief tegenover te stellen.

Wat doe jij?

4 thoughts on “Hoe verander je je eigen statische mindset?

 1. Anna Schimmel

  Je eigen statische mindset veranderen .
  a. Wat laat ik na:
  1. Als ik een mindset heb over personen in mijn omgeving die negatief zijn, ga ik niet meer proberen hen te veranderen
  2. Ik probeer de omgang te vermijden met mensen die niet willen veranderen en die een negatieve invloed op mijn geest/humeur hebben.
  3. Ik voel mij daar niet meer verantwoordelijk NOCH schuldig over.
  4. Minder 'goeroes' beluisteren/volgen (wat coaching betreft).

  b. Wat voeg ik toe:
  1. Ik probeer vaker mensen te vinden - en me met hen te verbinden - die open staan voor nieuwe ideeën, die bereid zijn ook mijn ideeën te toetsen op bruikbaarheid, zodat we elkaar motiveren en stimuleren.
  2. Ik probeer vaker oefensituaties in een groepje te creëren (soms via intervisie) om VAN ELKAAR te leren.
  3. Ik doe soms mee aan een schrijfwedstrijd en gebruik daarvoor onderwerpen die ik heel lastig vind om te verwoorden.
  4. Ik volg bij tegenvallende (bedrijfs)resultaten toch mijn eigen gevoel wat betreft mijn eigen droom.

  Reply
 2. Ronald Reus

  ik geloof dat ik kan bereiken wat ik wil door kleine stappen te zetten. ik focus op die kleine stappen in plaats van een te bereiken doel en doe dat met plezier.

  twee jaar terug begon ik met hardlopen omdat ik weinig tijd had om te sporten en van hardlopen snel moe was. ik dacht dat ik het niet kon. toch vond ik elke keer iets dat beter ging. soms was dat alleen het feit dat ik was gegaan en me dit zou helpen om de keer erna beter te lopen dan de keer ervoor. binnenkort loop ik voor het eerst een marathon en maak veel plezier bij het zetten van de laatste stappen daarnaartoe. als het toch nog niet lukt aan de marathon te beginnen of hem uit te lopen, ben ik nu al veel verder gekomen dan ik me voor kon stellen toen ik met hardlopen begon.
  Nu doe ik heel veel op deze manier.

  oh, en ik motiveer me door uit dingen die ik niet wil componenten te halen die ik wel wil. dingen waarvoor ik geen motivatie kan opbrengen, laat ik.

  Reply
 3. Machteld Buit

  waar ik kleine stappen in heb gezet om mij verder te ontwikkelen is:
  - accepteren dat ik fouten maak. Op het moment dat ik ze maak lukt me dat na ca. een dag. het belemmert me bij tijd en wijle nog wel om uit mijn comfortzone te stappen en mij verder te ontwikkelen, zoals mijzelf naar nieuwe contacten presenteren.
  - open minded met mensen in gesprek te gaan. de + achter de - zoeken. in één op één gaat dit aardig, zo gauw ik met anderen werk wordt de valkuil om mee te gaan 'verklaren' groot. Ik zie iedere situatie als nieuw en als een leermoment.
  - eigen gezondheidsgedrag: meer bewegen, meer groenten eten. Kleine stappen en goede voornemens die ik niet alleen met nieuwjaar maak, maar die ik wekelijks opnieuw maak om het vol te (kunnen) houden.

  Reply
 4. Gerard

  - ik onderneem zoveel mogelijk pogingen om mensen te vertellen over de verschillen tussen de mindsets en de effecten ervan. Ik leg het uit aan wie het maar wil horen, laat filmpjes zien waarin anderen het uitleggen en initieer discussies met mensen die er nog niet mee in aanraking zijn gekomen. Zo hoop ik dat ik mezelf voldoende kan overtuigen dat groeimindsets niet alleen werken bij hobby's, maar ook bij het leren dat er toe doet in het leven. Tot zover, met zeer wisselend succes.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *