Wanneer je veel met iemand optrekt ontstaan er gewoontes en patronen tussen jullie. Dat is handig, want je weet dan vrij snel wat je aan elkaar hebt en je hoeft niet over elke kleine actie opnieuw af te stemmen. Jij leegt de vuilnisbak, terwijl hij kookt. Jij verwerkt de post, terwijl je collega de telefoon opneemt. Jij komt binnen en je vriendin begrijpt in een oogopslag dat je je niet zo lekker voelt. Met elkaar kunnen lezen en schrijven brengt een vertrouwdheid met zich mee. Het gevoel dat de dingen heel soepel lopen tussen jou en die ander. Het brengt ook het risico met zich mee dat je er te gemakkelijk van uitgaat dat je mandaat hebt om de dingen te doen zoals je ze altijd al deed. Of dat je er zonder te checken vanuit gaat dat het prima is om de ander ongevraagd advies of feedback te geven. Het kan dan gebeuren dat je over iemands grens heen gaat, zonder dat je je bewust bent dat je dat doet. Of dat je te veel openheid afdwingt met je aanname dat die ander jou wel intieme dingen wil vertellen. Of dat je iemand de kans ontneemt om iets nieuws op te pakken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, omdat je ervan uitgaat dat die taken niet bij hem passen.
Ik denk dat je in een bepaalde mate altijd een “houding van niet weten” zou moeten hebben in je interacties met anderen. Ook, zeker ook, met degenen die je het beste denkt te kennen. Met een dergelijke houding ga je er niet van uit dat je de ander wel begrijpt, en dat je mandaat hebt om een bepaalde rol in te nemen, vragen te stellen of acties te ondernemen. In plaats daarvan ga je ervan uit dat je nooit kunt weten hoe de werkelijkheid er uit ziet door de ogen van de ander bekeken. En ben je dus voorzichtig met je assumpties ten aanzien van wat de ander denkt, voelt en wil doen. Concreet betekent dat dat je eerst checkt en onderzoekende vragen stelt en wacht op mandaat voordat je verder gaat. Zo nu en dan vragen of de dingen tussen jullie nog naar tevredenheid van jullie beiden lopen en dit open onderzoeken samen helpt ook om de vertrouwdheid te behouden en de relatie te verdiepen.