Mensen die in staat zijn om hun emotionele ervaringen fijnmazig en in detail onder woorden te brengen, lopen minder kans overweldigd te worden in stressvolle situaties. Dat komt door een sequentie van gebeurtenissen, zoals beschreven door Kashdan et al, 2010.

Stressvolle gebeurtenis

De eerste gebeurtenis is, dat als er iets stressvols gebeurt, de persoon emotionele woorden en labels gebruikt om te differentiëren in wat hij voelt. Dit helpt om informatie te vergaren over de situatie en over mogelijkheden wat de persoon kan gaan doen. Iemand die een uitbrander krijgt over iets dat hij niet heeft gedaan, en die zich realiseert dat hij zich gekwetst voelt omdat hij unfair behandeld is, ervaart meer grip op hoe hij vervolgens reageert dan iemand die zich alleen maar onprettig en opgewonden voelt (die laatste persoon heeft meer kans om verbaal agressief uit te vallen).

Labels

Ten tweede wordt het makkelijker voor de persoon om emoties die een label hebben te reguleren. Emoties die algemeen zijn moeilijker om te vormen, omdat ze vaag zijn. Als emoties een label hebben dan kunnen ze vervolgens ook irrelevant worden; bijvoorbeeld als je je realiseert dat je jaloers bent op iemand, dan kun je beslissen dat je liever wilt leren van de ander dan dat je jaloers bent. Als je je alleen maar onprettig voelt in iemands gezelschap is het lastiger om die emotie om te buigen naar iets beters. Dat je emotie een label heeft kan je ook faciliteren om te gaan doen wat belangrijk is om te doen (bijvoorbeeld boosheid kan helpen om een grens te gaan stellen waar die nodig is).

Doelen

De derde stap is dat de persoon, die op een gezonde manier zijn emoties hanteert, beter in staat is om persoonlijke doelen te bereiken. Dat komt omdat zijn emoties hem niet in de weg zitten. Het resultaat hiervan is dat de persoon doelgericht kan blijven handelen en leven, zonder dat hij overweldigd wordt door stressvolle situaties.

 

]