Een goede manier om jezelf te trainen zijn invuloefeningen. Bijvoorbeeld door een progressiegerichte dialoog in een van onze boeken te nemen, af te dekken wat de progressiegerichte leidinggevende of coach zegt en bedenken wat die zegt in reactie op de medewerker of client, waarna je wat jij hebt bedacht vergelijkt met wat er in het boek staat. Een andere invuloefening is de onderstaande. In de matrix zie je dat er onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte complimenten en tussen persoonsgerichte en procesgerichte. Een direct compliment betekent dat je tegen de ander zegt wat je goed vindt. En indirect compliment betekent dat je een vraag stelt aan de ander, die hem uitnodigt om in positieve termen te antwoorden. Een persoonsgericht compliment gaat over de eigenschappen, capaciteiten, kenmerken van de persoon. Een procesgericht compliment gaat over de aanpak, de strategie, wat werkt. Bedenk in elk van de vier vakjes een voorbeeldformulering. De procesgerichte complimenten stimuleren een groeimindset, de persoonsgerichte een statische mindset.

Dia1

 

 

 

 

 

 

Training groeimindset

Hersenvitaminen