Skip to content

De relatie tussen gender diversity en bedrijfsresultaten

vrouw geldEr is deze maand een working paper verschenen van Noland, Moran en Kotschwar, getiteld 'Gender diversity profitable? Evidence from a global survey'. De onderzoekers hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder 21.980 organisaties verspreid over 91 landen. Ze vroegen zich af of er een relatie is tussen de resultaten van een bedrijf en de gender diversity van dat bedrijf. Ze analyseerden daartoe de cijfers over 2014.

Uit hun onderzoek blijkt onder andere het volgende:
1. de aanwezigheid van vrouwen op hoge leiderschapsposities correleert met betere bedrijfsresultaten. Een winstgevende organisatie waarin 30% van de leiderschapsposities ingevuld wordt door vrouwen scoort meer dan 1% meer netto marge in vergelijking tot een vergelijkbare organisatie zonder vrouwelijke leiders. De profitability van dergelijke organisatie was 15% hoger.
2. deze percentages zijn nog hoger wanneer niet alleen naar de winstgevende organisaties werd gekeken maar naar alle organisaties in het onderzoek. Een bedrijf met meer vrouwen in hogere leiderschapsposities scoort 6% meer netto marge.
3. de verklaring voor deze correlatie zoeken de onderzoekers in twee mogelijkheden: a) wellicht dat bedrijven met meer vrouwen op hogere posities minder discrimineren waardoor er een beter bedrijfsklimaat ontstaat ofwel b) wellicht dat er meer diverse inbreng van vaardigheden is in organisaties waarin zowel mannen als vrouwen op hoge leiderschapsposities zitten
4. het hebben van een vrouwelijke CEO correleert niet met betere bedrijfsresultaten
5. het gelden van een opgelegd quotum voor het aantal vrouwen in de board of directors correleert niet met betere bedrijfsresultaten
6. organisaties in landen waarin er meer verlofmogelijkheden zijn voor mannen wanneer zij vader worden, hebben significant meer vrouwen in de board of directors. Ruime verlofregelingen voor vrouwen als ze moeder worden correleert niet met meer vrouwen in de board of directors
7. 60% van de bijna 22.000 bedrijven heeft geen enkele vrouw in de board of directors, iets meer dan 50% heeft geen vrouwen in de hogere managementposities en ongeveer 33% heeft noch vrouwen op hogere management posities, noch in de board of directors
8. de ambities van mannen en vrouwen om leiderschapsposities te bekleden verschilt niet van elkaar, noch bij het moment van afstuderen noch wanneer er kinderen komen

Het lijkt er op dat meer vrouwen op leidinggevende posities gunstig is voor de financiële resultaten van een organisatie.

Een interessante conclusie, hoewel m.i. een normatieve redenering dat gelijke behandeling ongeacht geslacht (of ras of seksuele geaardheid) eerlijk is, eigenlijk voldoende reden zou moeten zijn voor organisaties om meer vrouwen naar hogere managementfuncties te laten doorstromen.

2 thoughts on “De relatie tussen gender diversity en bedrijfsresultaten

 1. Madhu Zeeuwen

  Een correlatie is nog geen causaal verband. Er is daarom nog een derde verklaring mogelijk:
  Mogelijk moeten vrouwen nog altijd harder moeten knokken om een leidinggevende functie te kunnen bekleden. Daardoor zijn de vrouwen die het lukt om aan de top de komen, gemiddeld betere leiders dan de mannen die er gemakkelijker terecht komen.

  Reply
  1. Gwenda

   Ja, er is geen causaal verband aangetoond, noch onderzocht. Er kunnen legio verklaringen zijn voor de correlatie. De onderzoekers doen een poging tot uitleg, maar hun onderbouwing voor de keuze van die twee verklaringen is denk ik wat dun. De onderzoekers zijn zelf bescheiden over hun onderzoeksresultaten, in de zin dat ze aangeven dat het slechts om 1 jaar gaat (2014) en een onderzoek op hoofdlijnen gaat. Toch interessant dat ze deze resultaten al op basis van een dergelijk onderzoek (wel heel grootschalig) hebben gevonden!

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *