De pleasure paradox is een interessant fenomeen. Wilson et al hadden de hypothese dat als een leuke gebeurtenis een beetje mysterieus blijft en onzeker is waarom die gebeurtenis plaatsvond, dit het plezier verlengt.

Drie experimenten

In drie experimenten ervoeren mensen een plezierige gebeurtenis. Ze kregen een onverwacht cadeautje, met een kaartje met tekst erop. In de ene conditie werd onzekerheid gecreëerd. De tekst op het kaartje was vaag en gaf geen verklaring voor het krijgen van het cadeautje. In de andere conditie werd zekerheid gecreëerd. De tekst op het kaartje maakte duidelijk waarom het cadeautje was gegeven.

Magisch

Zoals de onderzoekers al verwachtten, duurde de goede stemming die mensen ervoeren vanwege dat onverwachte cadeautje langer als mensen niet goed konden begrijpen waarom ze het cadeautje kregen. Door niet precies te begrijpen waarom je iets goeds is overkomen, blijft de leuke gebeurtenis iets magisch houden, waardoor je goede bui langer duurt.

Logisch

Als je een logische verklaring hebt voor een leuke gebeurtenis is de magie er wat van af en duurt het plezierige gevoel korter. De pleasure paradox, wordt dit effect genoemd.

Dankbaarheidsdagboeken

Wilson beschrijft in zijn boek Re-direct ook dat het bijhouden van dankbaarheidsdagboeken, waarin mensen beschrijven waar ze gelukkig over zijn en waarom, geen onverdeeld positieve effecten blijkt te hebben voor mensen. Hij verklaart dit ook met de pleasure paradox. Het beschrijven van je dankbaarheid haalt iets van de magie van je geluk weg.

Voldoening schenkend moment analyseren

Deze week zei iemand dat het praten over een voldoeningschenkend moment heel erg leuk was en positieve emoties opwekte. En dat het vervolgens reflecteren op hoe het was om over een voldoeningschenkend moment te hebben nagedacht niet datzelfde enthousiasme tot gevolg had. Wellicht heeft de pleasure paradox daar iets mee te maken.

Het praten over een voldoeningschenkend moment maakt je enthousiast en blij. Je beleeft het opnieuw. Vervolgens analyseren hoe het is om over iets te praten dat goed ging brengt je in een analytische modus en haalt iets van de magie weg. Je begint te begrijpen wat je deed dat goed werkte.

Niks mis

Maar dat is mijns inziens geen teken dat er iets mis is met dit soort reflecties. Het analyseren van bijvoorbeeld eerdere successen heeft immers niet tot doel om gelukkig te worden. Het analyseren van eerdere successen heeft tot doel om je bewust te worden van wat werkt, zodat je leert van succes in het verleden en kan benutten wat werkt in de toekomst.

Geluk geen doel op zich

Geluk is bij progressiegerichte werken geen doel op zich, maar vaak een gevolg van het boeken van progressie. Geluk is dan een soort prettig bijverschijnsel dat ontstaat als je je inspant om je doelen te bereiken en je doet wat werkt. Hetzelfde geldt voor positieve emoties. Positieve emoties zijn prettig en nuttig, omdat ze je creatiever maken.

]