Stel dat je bij de McDrive een bestelling wilt afrekenen, maar op dat moment komt de bestuurder van de auto voor je uit zijn auto en rekent jouw bestelling voor je af. Een daad van gulheid. Wat denk je dat jij zal doen, als je ziet dat de bestuurder van de auto achter je zijn bestelling wil gaan afrekenen? Inderdaad, er is een goede kans dat jij uit je auto stapt en voor de bestuurder na je afrekent. En dat die bestuurder hetzelfde doet voor degene achter hem. Gul gedrag, onbaatzuchtig gedrag, is namelijk besmettelijk.
Het is de wet van de generaliserende reciprociteit: de ontvanger van gulheid is geneigd die gulheid door te geven aan iemand anders. Als jij iemand helpt, vergroot je niet alleen de kans dat die persoon iemand anders helpt, maar ook dat die persoon weer iemand anders helpt. Maar is er een verschil tussen het daadwerkelijk zelf ontvangen van de gulheid van de ander en het observeren van gulheid van iemand aan iemand anders dan jijzelf?
Dat onderzochten MILENA TSVETKOVA en MICHAEL MACY in een aantal online experimenten. Hieruit blijkt dat mensen die een gulle gift van iemand anders ontvangen of die iemand aan iemand anders een gulle gift zien geven, zelf meer geneigd zijn om gul te zijn ten opzichte van derden. Maar, als je zelf niet de ontvanger bent van een gulle daad, en je ziet wel om je heen heel veel gulle daden, dan kun je tot de conclusie komen dat jijzelf niet gul hoeft te zijn omdat er al zoveel anderen gul zijn.
Gulheid is besmettelijk. Vooral als je zelf de ontvanger bent van gulheid of als er niet al te veel mensen in je omgeving gul gedrag laten zien ten opzichte van iemand anders.