Stel je eens voor. Een grote groep kinderen groeit op in een achterstandswijk en doet het slecht op school. De hele school doet het slecht in vergelijking tot de andere scholen in dezelfde provincie. De kinderen hebben een laag IQ, volgens de gestandaardiseerde IQ tests. De kinderen leven in armoede. Hun ouders moeten worstelen om het hoofd boven water te houden en hebben slecht betaalde baantjes voor laaggeschoolden. Kunnen deze kinderen, met al hun achterstand, ooit op een universiteit terecht komen?
Carol Dweck kwam er achter dat mensen verschillende overtuigingen hebben over de ontwikkelbaarheid van intelligentie en capaciteiten. Sommige mensen zien intelligentie en capaciteiten als statisch. Simpel gezegd: een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Je intelligentie en je capaciteiten op een bepaald gebied zijn aangeboren en relatief onveranderbaar. Die overtuigingen noemt Carol Dweck een statische mindset. Mensen met een statische mindset attribueren successen en falen aan aangeboren talenten en intelligentie. Dus als ze iemand heel goed zien presteren, dan denken ze bewust of onbewust: die persoon heeft echt aanleg daarvoor. Epke Zonderland? Aangeboren talent voor de rekstok! Niet alleen ten aanzien van intelligentie en capaciteiten kunnen mensen een statische mindset hebben. Dat kunnen ze ook hebben ten aanzien van persoonlijkheid en ras en geslacht. Mijn collega is nu eenmaal een introvert type, daar verander je niks aan. Verschillen tussen mensen met een lichte huidskleur en een donkere huidskleur komt door hun ras en verschillen tussen vrouwen en mannen komt door hun geslacht. Wat mensen bereiken in op een bepaald gebied wordt begrensd door hun aangeboren kenmerken, zoals intelligentie, ras, geslacht en persoonlijkheid.
Andere mensen zien intelligentie en capaciteiten als ontwikkelbaar. Simpel gezegd: ongeacht waar iemand nu staat, hij of zij kan altijd beter worden als hij zich gericht en effectief inspant en goede ondersteuning krijgt. De mensen die dit geloven hebben een groeimindset. Mensen met een groeimindset attribueren successen aan gerichte inspanning, doorzettingsvermogen, goede ondersteuning en feedback, leren van fouten, gefocust bezig zijn met beter worden. Mensen met een groeimindset zijn er niet zo mee bezig of ze ergens een aangeboren aanleg voor hebben of niet. Ze zijn meer bezig met beter worden, dan met goed zijn. Dus zien ze iemand heel goed presteren, dan denken ze onbewust of bewust: die persoon moet wel heel veel gerichte inspanning hebben geleverd dat ie nu zo goed is geworden. J.K. Rowling? Uren en uren van schaven aan haar zinnen en story line natuurlijk! Mensen met een groeimindset geloven dat iedereen, ongeacht waar die nu staat beter kan worden, of je nu een donkere of een lichte huidskleur hebt, man of vrouw bent, welke persoonlijkheid je ook hebt en of je nu veel of weinig aanleg hebt voor iets. Wat mensen bereiken op een bepaald gebied wordt bepaald door hoe effectief ze zich inspannen, hoe effectief ze ondersteund worden, hoe ze leren naar aanleiding van fouten en hoe gefocust ze bezig zijn.
Mindset gaat dus over je overtuigingen. Over wat je gelooft ten aanzien van de ontwikkelbaarheid van mensen. Het is niet zo dat mensen OF een statische OF een groeimindset hebben. Je kunt het beter zien als een continuum waarop mensen zich bewegen. Sommige dagen zie je de dingen misschien meer met een groeimindset en andere dagen meer met een statische mindset. Je mindset is geen onveranderbaar onderdeel van je persoonlijkheid. Je mindset kan (relatief snel) beïnvloed worden en veranderen.
Maakt het iets uit wat je gelooft over de ontwikkelbaarheid van intelligentie en capaciteiten? Er is een enorme hoeveelheid experimenteel onderzoek gedaan door Carol Dweck en andere onderzoekers naar de effecten van mindset. De resultaten laten telkens zien dat mensen met een groeimindset diepgaander leren, betere prestaties bereiken, meer plezier hebben in wat ze doen en minder uit het veld geslagen zijn als het tegenzit of als het moeilijk wordt en meer bereidheid hebben om hun kennis te delen met anderen en samen te werken. Mensen met een statische mindset zien goede prestaties van anderen als bedreigend voor hun eigenwaarde. ze kunnen zelfs dingen gaan doen die hun eigen prestaties ondermijnen. Bijvoorbeeld niet leren voor een tentamen of een hele nacht doorfeesten voor een tentamen, zodat ze hun slechte prestaties kunnen wijten aan factoren buiten henzelf. Self handicapping heet dit fenomeen.
Het ontwikkelen van een groeimindset bij jezelf en anderen, is een interessant proces, waar je snel een begin mee kan maken en lang in kan doorontwikkelen. Op welk moment geef je een compliment? Wat voor soort compliment? Hoe geef je competentieondersteunende feedback als er iets verbeterd moet worden? Hoe richt je de structuur van je les zo in dat de leerlingen een groeimindset perceptie krijgen? Hoe reageer je als je kind thuis komt met een laag of hoog cijfer? Hoe reageer je op statische mindset uitspraken van anderen? Hoe corrigeer je je eigen statische mindset gedachten? Welke woorden gebruik je juist wel als je een groeimindset wilt stimuleren en welke woorden niet meer? Er zijn veel gevarieerde interventies beschikbaar die een groeimindset opwekken. Als je op deze site in het zoekvenster de zoekterm ‘groeimindset’ of ‘breinplasticiteit’ of ‘talent’ typt kun je meer lezen over dit onderwerp.
Training groeimindset
Lezen over groeimindset