De relatie tussen gelukkig zijn en succesvol zijn

Leidt gelukkig zijn tot succesvol zijn of leidt succesvol zijn tot gelukkig zijn? Dat is een interessante onderzoeksvraag, die het beste onderzocht kan worden via longitudinaal onderzoek. Dat soort onderzoek is gedaan en is nog volop gaande. Vooralsnog blijkt dat er een causaal verband is tussen gelukkig zijn en succesvol zijn.
Mensen die gelukkig zijn bouwen betere sociale relaties op en zijn actiever dan mensen die minder gelukkig zijn. Omdat dit blijkt uit longitudinale onderzoeken kan gesteld worden dat er een causaal verband is dat er zo uitziet: gelukkig zijn leidt tot betere sociale relaties en actiever bezig zijn met dingen die je interesseren.
Mensen die gelukkig zijn verwerven gemakkelijker een baan, ervaren hoge werkvoldoening en voelen zich financieel onafhankelijk, zijn minder vaak ziek en krijgen betere beoordelingen. Ook de productiviteit van gelukkige mensen is hoger dan van minder gelukkige mensen. Mensen die gelukkig zijn denken creatiever (maar niet andersom, dus creatieve mensen worden niet gelukkiger). Gelukkige mensen verdienen meer geld en zijn minder vaak werkeloos. Ook hier is de relatie causaal en gaat van gelukkig zijn naar de positieve werkuitkomsten.
Gelukkig zijn blijkt ook een causaal verband te hebben met gezond zijn. Mensen die gelukkiger zijn blijken jaren later ook gezonder te zijn dan minder gelukkige mensen. Gelukkige mensen zijn minder vaak ziek, verzuimen minder vaak van hun werk en bezoeken minder vaak ziekenhuizen dan minder gelukkige mensen. Gelukkige mensen hebben minder vaak hartinfarcten (vooral onder mannen) en zijn mobieler op oudere leeftijd. Mensen met diabetes die gelukkig zijn hebben hun diabetes beter onder controle dan mensen met diabetes die ongelukkig zijn. De factor die hierbij bepalend was was dat gelukkige mensen beter weten om te gaan met hun diabetes. Gelukkige mensen met pijnklachten weten deze pijnklachten ook beter te handelen en hebben er minder last van dan ongelukkige mensen. Tenslotte; we kunnen voorspellen hoe lang een mens leeft op grond van hoe gelukkig hij is. Gelukkig zijn in je jeugd is gerelateerd aan een lang leven. De verklaring voor dit causale verband tussen gelukkig zijn en gezond zijn is dat je immuun systeem sterker wordt als je gelukkig bent.
Mensen die gelukkig zijn gedragen zich op zo’n manier dat ze betere sociale relaties opbouwen, succesvol zijn op hun werk en gezond zijn. Maar meer is niet beter. Het onderzoek toont aan dat mensen die gematigd gelukkig zijn succesvoller zijn dan mensen die extreem gelukkig zijn. Een verklaring kan zijn dat extreem gelukkige mensen minder motivatie hebben om zichzelf te verbeteren en daardoor minder effectief gedrag laten zien om verbetering te bereiken. En het feit dat gelukkig zijn samenhangt met succesvol zijn wil niet zeggen dat er geen functie is voor negatieve emoties en ongelukkig zijn. Negatieve emoties en ongelukkig zijn geven ons een zetje om in beweging te komen en onze problemen aan te pakken. Negatieve emoties kunnen de bron zijn van grote en belangrijke maatschappelijke verbeteringen, zoals de afschaffing van de slavernij. Gelukkige mensen ervaren een mix van positieve en negatieve gevoelens en zijn niet alleen maar steeds heel vrolijk en blij.

Waar geef je je geld aan uit?

Mensen in consumptiemaatschappijen rapporteren gelukkiger te zijn dan mensen in niet consumptiemaatschappijen. Maar het is niet het consumptie-aspect dat dit veroorzaakt. Onder consumeren wordt verstaan het kopen, bezitten en gebruiken van commercieel geproduceerde goederen en diensten die niet nodig zijn voor het vervullen van onze basisbehoeften.
Hoe komt het dan wel dat mensen in consumptiemaatschappijen rapporteren gelukkiger te zijn? Consumptiemaatschappijen blijken hoge kwaliteit van onderwijs te hebben, een hoge levensverwachting, grotere politieke, religieuze en artistieke vrijheid, meer keuze in entertainment, voedsel en recreatie en meer diensten en producten voor fysieke gemakken. Welke aspecten hiervan daadwerkelijk bijdragen aan welbevinden en welke niet is nog volop in onderzoek.
De relatie tussen geld en geluk is complex. Uit het onderzoek naar welbevinden en materialisme blijkt dat voor mensen die niet arm zijn, het nastreven van een hoger inkomen als doel op zich niet leidt tot meer welbevinden. Je inkomen verhogen als doel op zich is een extrinsiek doel en het najagen van extrinsieke doelen hangt samen met minder welbevinden in plaats van meer. In welvarende landen waar de inkomensongelijkheid niet groot is, is het welbevinden van mensen hoger dan in landen waar een grote inkomensongelijkheid is en er armoede heerst.
Als je geld hebt, waar kun je het dan het beste aan uitgeven om je welbevinden langdurig te vergroten? Geld uitgeven blijkt de meeste langdurige voldoening te geven wanneer het besteed wordt aan:
• Liefdadigheid
• Dingen die helpen om sociale relaties te onderhouden
• Ervaringen in plaats van producten, wanneer het doel is om een levenservaring op te doen
• Sparen

Kijk, je hebt twee typen mensen…..

Je hebt nu eenmaal mensen die alleen werken voor het geld en je hebt mensen die een tandje harder willen als dat moet….Klik hier om meer te lezen