Animatie: de optimismevraag

Conditioneel optimisme

Macro photo of tooth wheel mechanism with PROGRESS concept letters

Een progressiegerichte interventie is de optimisme-vraag. Die vraag kan bijvoorbeeld zo geformuleerd worden: ‘Wat stemt je optimistisch dat verbetering mogelijk is?’ Als we deze interventie gebruiken, refereren we aan conditioneel optimisme in plaats van aan (zelf)genoegzaam optimisme (Romer, 2016).Klik hier om meer te lezen