Hier zijn zes nieuwe suggesties. Zou je er weer drie willen kiezen die je aanspreken en die doen ter voorbereiding op de volgende sessie?
  1. Bekijk dit filmpje over de groeimindset en lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 5.
  2. Bekijk de inhoudsopgave van het boekje 100 Progressiegerichte Interventies. Kies een hoofdstuk dat nu relevant voor je is. Selecteer in dat hoofdstuk een paar progressiegerichte vragen en interventies die je aanspreken. Probeer die interventies uit in een aantal gesprekken de komende periode.
  3. Let de komende weken in een aantal gesprekken op waaraan je kunt merken dat je gesprekspartner tevreden is over de interactie met jou. Maak eventueel een paar aantekeningen van waaraan je dit kunt merken en neem die mee naar de volgende sessie
  4. Bereid een gesprek voor dat je binnenkort wilt gaan voeren met een collega (dit hoeft geen lastige situatie te zijn, het mag net zo goed een gesprek zijn waar je niet tegenop ziet maar waarin je wel graag de progressiegerichte technieken wilt uitproberen). Gebruik dit modelletje om te bepalen of je een gesprek helpend of sturend wil gaan starten.
  5. Vorm buddykoppels. Deze suggestie doe je samen met je buddy. De bedoeling is dat jullie elkaar uitleg gaan geven over het onderwerp motivatie en de relatie met autonomie, verbondenheid en competentie. Een van jullie leest daartoe dit artikel en de andere leest dit en dit artikel voorafgaand aan jullie uitlegafspraak. Vertel elkaar vervolgens tijdens jullie uitlegafspraak wat er in jullie artikelen staat en reflecteer samen op wat het verband is tussen de drie artikelen.
  6. Bekijk dit filmpje Deci en lees over Dunning-Kruger en het reactance effect en het Ikea-effect en erkenning voor je werk.
Hier zijn zes suggesties die aansluiten bij de eerste trainingssessie en die bedoeld zijn ter voorbereiding op de tweede op 10 september van 12.00-17.00 uur.
 1. Doe het volgende experimentje. Hou een zomerdagboek bij waarin je meerdere keren per week (3 of 4 keer per week) een aantekening maakt van wat je voldoening gaf die dag of welke kleine progressie je die dag hebt bereikt in iets dat je belangrijk of interessant vindt of wat er goed is gegaan die dag of waar je met name tevreden over bent of wat je betekenisvol hebt gevonden die dag. Lees aan het einde van de zomer al je aantekeningen door en reflecteer op wat dit experimentje je heeft opgeleverd.
 2. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 7. Neem vervolgens een gesprek of een gesprekssituatie in gedachten  dat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt en reflecteer aan de hand van dit schema op welke rol je toen innam. Neem je reflecties mee naar de tweede trainingssessie.
 3. In dit artikel vind je do’s en don’ts van progressiegericht leidinggeven. Welke van de do’s zet je al bewust in en welke van de don’ts doe je al bewust niet? Welke van de do’s zou je zelf meer willen gaan doen en welke van de don’ts zou je minder willen gaan doen?
 4. Lees dit artikel autonomie binnen kaders
 5. Oefen de komende weken op drie manieren met het ombuigen van negatieve formuleringen naar positieve formuleringen. Manier 1: lees dit artikel en gebruik een van de daarin beschreven ombuigformuleringen die je aanspreekt in een paar gesprekken de komende weken. Manier 2)  Schrijf vijf negatieve formuleringen op een aviertje en zet er daarna de bijbehorende positieve formulering naast. Manier 3) Als je zelf een negatieve gedachte ergens hebt, stel jezelf dan de vraag: ‘waar pleit ik voor?’ en schrijf dat plusje waar je op uit bent even op. Neem je uitwerkingen mee naar dag 2.
 6. Bereid een stuurgesprek voor aan de hand van dit voorbereidingsformuliertje en oefen het met iemand anders die ook deze training volgt.
Hier vind je het filmpje dat we bekeken en hier vind je een artikel waarin het benutten van het progressieprincipe centraal staat
Hieronder vind je aanvullende linkjes naar artikelen die aansluiten op wat we tijdens de kick-off aan de orde hadden en ook de samenvatting van de opbrengst plus de concept structuur voor progressiegerichte procesbegeleiding:
 1. Progressiegericht coachen
 2. Wat is het verschil tussen oplossingsgericht werken en progressiegericht werken
 3. Vier progressiegerichte rollen
 4. Progressiegerichte voorbereiding van een lastig gesprek
 5. De goal contents theorie
 6. samenvatting kick off
3. opzet structuur progressiegerichte procesbegeleiding —————————————————————————————– Beste allemaal, Op 3 april vindt een kick-off sessie progressiegerichte procesbegeleiding plaats. Mijn naam is Gwenda Schlundt Bodien en ik verzorg deze sessie voor jullie. Deze internetpagina is bedoeld ter ondersteuning en hierop komen filmpjes, artikelen en bestanden te staan. De pagina is alleen voor jullie toegankelijk. Mocht je gelegenheid en interesse hebben om je wat voor te bereiden op 3 april, dan vind je hieronder een aantal suggesties, waaruit je kunt kiezen wat voor jou relevant is:
 1. Een van de wetenschappelijke theorieën waar de progressiegerichte aanpak op is gebaseerd is de groeimindsettheorie. Als je daar iets meer over wilt weten bekijk dan dit filmpje en dit filmpje de groeimindset in organisaties en bekijk deze 10 do’s voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur en deze 5 don’ts.
 2. Een tweede wetenschappelijke theorie waar de progressiegerichte aanpak op is gebaseerd is de zelfdeterminatietheorie. Als je daar iets meer over wilt weten luister dan naar deze podcast over de zelfdeterminatietheorie of lees dit artikel (de podcast is een ingesproken versie van dat artikel) of bekijk dit filmpje van Ed Deci
 3. Voer op deze site in het zoekvenster een zoekterm in, zoals bijvoorbeeld groeimindset, motivatie, progressiegericht sturen, autonomie, zeven stappen, cirkeltechniek, conflictinterventies, onderwijs. Kies 1 van de artikelen die er verschijnen dat je aanspreekt en lees dat.
 4. Lees dit artikel over een test-and-learn benadering van organisatieverandering en dit interview met Linda
 5. Lees dit artikel over vier progressiegerichte rollen
 6. Als je wat wilt lezen over progressiegerichte gespreksvoering, bekijk dan bijvoorbeeld drie samenhangende groeimindsetinterventies of feedback, een situationele schets en progressiegesprekken, in welke context?
Hier vind je mijn linkedinprofiel Hier vind je mijn recente boeken: