Hieronder vinden jullie nog een paar aanvullende suggesties die aansluiten bij wat we tijdens de laatste trainingssessie behandelden:

 1. Lees autonomie binnen kaders
 2. Bekijk de presentatie sturen
 3. Lees een paar van de bijdragen die je ziet wanneer je op deze link klikt en bedenk een manier om je eigen progressie te monitoren de komende weken
 4. Lees iets over enkele progressiegerichte begrippen zoals de negativiteitsbiaseerst aansluiten dan doorschakelen, het reciprociteitsprincipede groeimindset, het progressieprincipe, de psychologische basisbehoeften en het motivatiecontinuüm en technieken zoals startoefeningetjes, de cirkeltechniekprogressiegericht sturendeliberate practice, en het 7-stappenmodel.
 5. Bekijk deze video over de negativiteitsbias
 6. Lees over het reactance effect en over positief perfectionisme

Hieronder vinden jullie zes nieuwe suggesties die aansluiten bij de tweede trainingssessie. Zou je er drie willen kiezen die je aanspreken om te doen ter voorbereiding op de derde sessie?

 1. Lees Het leren-en-presteren-model en Reflectie en zelfreflectie: belangrijk onderdeel van de leerzone
 2. Lees progressievragen en stagnatievragen
 3. Lees Voordelen van het hebben van een progressiegerichte buddy
 4. Bekijk deze animatie over de nuttigheidsvraag
 5. Lees De nuttigheidsvraag: aanpakgerichte en opbrengstgerichte formuleringen
 6. Luister naar deze podcast onderstromen

Suggestie voor iedereen: vorm een groepje van ongeveer zes personen (mensen die de training niet volgen) en doe met hen de progressiegerichte casuïstiekbespreking, waarbij jij de procesbegeleider bent.

Video: Eduardo Briceño over de leerzone en de presteerzone

Hieronder vinden jullie zes suggesties die aansluiten bij de eerste trainingssessie. Zou je er drie willen kiezen die je aanspreken om te doen ter voorbereiding op de tweede sessie?

 1. Bekijk deze animatie over wat werkt bij complimenteren
 2. Luister naar deze podcast over het monitoren van progressie
 3. Lees progressiegerichte interventies in een intervisiesessie
 4. Lees We hebben een voorkeur voor tweetallen
 5. Lees Hoe vind en bewaar je je professionele rust (en waarom zou je)?
 6. Lees De progressiegerichte cirkeltechniek

Hier vind je het werkpakketje progressiegerichte casuïstiekbespreking dat je kunt gebruiken ter inspiratie:

 


Beste allemaal,

Op 22 juni starten we met de training waarvoor je je hebt aangemeld. Wij (Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser) verheugen ons erop jullie binnenkort te ontmoeten voor de eerste sessie van de training progressiegerichte casuïstiekbespreking.

Data en tijden

Er zijn drie sessies, die via Zoom plaatsvinden. De data en tijden zijn alsvolgt:

 • Trainingssessie 1: 22 juni 9.00-12.00 uur
 • Trainingssessie 2: 13 juli 9.00-12.00 uur
 • Trainingssessie 3: 6 september 9.00-12.00 uur

Deze internetpagina

Deze internetpagina gebruiken we ter ondersteuning bij de training. Er komen suggesties, filmpjes, artikelen, animaties en podcasts op te staan. Na afloop van elke trainingssessie vullen we de pagina aan met nieuwe informatie. De pagina is alleen voor jullie groep beschikbaar.

Wat kun je lezen?

Ben je nog niet zo bekend met progressiegericht werken? Dan is onze suggestie om even te grasduinen op de volgende twee websites en enkele artikelen die je met name aanspreken te lezen.

Wat kun je doen ter voorbereiding?

Als je je wilt voorbereiden op de eerste trainingssessie dan vind je hieronder drie suggesties. Zou je er eentje uit willen kiezen en die willen doen?

 1. Denk eens na over een onderwerp ten aanzien waarvan je wel graag wat tips en ondersteuning van je collega’s zou willen krijgen omdat je er graag een stap in vooruit zou willen komen.
 2. Let de komende week aan het einde van elke dag op welke (kleine) progressie je die dag hebt geboekt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Maak telkens even een notitie van die (kleine) progressie.
 3. Bekijk deze animatie over progressiegericht overleggen en lees dit artikeltje

Centrum Progressiegericht Werken