Suggesties naar aanleiding van de workshop vandaag:

1.      N.a.v. ‘nee’-zeggen: Progressiegericht nee zeggen: verzoek, belang, alternatief

2.      Lees Waarover gaat progressiegericht werken? en Hoe kunnen leidinggevenden intercollegiale hulp bevorderen?

3.      Lees iets over enkele progressiegerichte begrippen zoals de negativiteitsbias, het reciprociteitsprincipe, het progressieprincipe, de cirkeltechniekprogressiegericht sturen, het 7-stappenmodel.

4. Luister naar deze podcast over vijf progressiegerichte principes om familiebijeenkomsten gezellig te houden

5. Bekijk deze animatie over positief nee zeggen

6. Luister naar deze podcast over implementatie-intenties

Presentatie:

·        Progressiegericht Nee zeggen

Beste deelnemers,

Op 6 april is de workshop Positief Nee Zeggen waaraan je deelneemt. Wij zijn Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser en we verzorgen die workshop voor jullie.

Deze internetpagina

Deze internetpagina is alleen bedoeld voor jullie groep en dient ter ondersteuning bij de workshop. Op deze pagina komen artikelen, podcasts, filmpjes en suggesties te staan.

Wat kun je lezen?

Wil je vast wat inlezen over progressiegericht werken dan suggereren we je even te grasduinen op de volgende twee websites en enkele artikelen die je met name aanspreken te lezen.

Wat kun je doen ter voorbereiding?

Als je je wilt voorbereiden op de sessie dan vind je hieronder twee suggesties. Zou je er eentje uit willen kiezen en die willen doen?

  1. Let de komende week eens op wat er (redelijk) goed loopt in hoe je omgaat met verzoekjes waar je nee op wil zeggen. Maak een paar aantekeningen van die dingen.
  2. Let de komende week eens op situaties waarin je merkt dat je gesprekspartner tevreden is over de interactie met jou. Maak een paar aantekeningen van wat er goed werkt in die situaties en waaraan je kunt merken dat je gesprekspartner tevreden is.

Centrum Progressiegericht Werken