In het uitdagende boek ‘cracking the aging code’ zet Mitteldorf zijn ouderdoms- en levensverlengingstheorie uiteen. Hij suggereert dat ons lichaam zelfmoord pleegt omdat we genetisch geprogrammeerd zijn om oud te worden en te sterven, en dat we dit doen om als populatie voort te blijven bestaan. Ons lichaam is echter in staat om zichzelf te repareren en we zouden dan ook veel langer vitaal kunnen leven, zo stelt Mitteldorf. Zijn theorie is gemengd ontvangen, maar ik vind hem interessant genoeg om hier te belichten.

Je bent geen auto, je lichaam verslijt niet

Het menselijk lichaam is geen machine, zoals een auto. Een auto kan zijn eigen banden niet vervangen of zijn eigen accu repareren als die stuk is. Ons lichaam is wel in staat om schade zelf op te lossen. Ons lichaam weet heel goed hoe het zichzelf moet repareren en onderhouden. Het is zelfs zo dat ons lichaam sterker wordt wanneer wij het sterker belasten. In plaats van dat we, zoals een auto, zwakker worden bij belasting, zet ons lichaam allerlei mechanismen in werken om beter dan nieuw te worden.

Beter dan nieuw

Het lichaam overcompenseert als er schade is of een sterke belasting is. Een lichaam dat hard werkt blijft in goede conditie en gaat het langst mee. Een lichaam dat op de bank hangt en geen stress opzoekt verzwakt en gaat jong dood. Organismen die te weinig calorieën binnen krijgen leven consequent langer dan organismen die voldoende te eten hebben. Vrouwen die veel kinderen krijgen leven langer dan vrouwen die geen kinderen krijgen. Het leven van organismen die onder een bepaalde mate van stress leven duurt langer dan het leven van organismen die comfortabel leven. Dit zijn geen logische consequenties wanneer je ervan uit gaat dat het belasten van een lichaam leidt tot slijtage. Die manier van denken klopt dan ook niet, zegt Mitteldorf.

Genetisch programma

Met de capaciteit om zichzelf te repareren is het dus vreemd dat het lichaam dit in steeds mindere mate doet wanneer het ouder wordt. Mitteldorf stelt een verklaring voor en onderbouwt die in zijn boek. Hij stelt dat het verval een keuze is van het menselijk lichaam. Het is geen onderdeel van ons genetische programma om onszelf te blijven repareren en onderhouden als we ouder worden. In plaats daarvan is het onze evolutionaire missie om ons eigen lichaam te vernietigen zodat we sterven. De manieren waarop ons lichaam zichzelf kan repareren worden steeds een beetje meer uitgezet als we ouder worden.

Genen

Genen worden voortdurend aan en uit gezet in reactie op de omgeving en de staat waarin het lichaam verkeert. Ouder worden is een van de vele ingrediënten die beïnvloeden welke genen worden aan en uit gezet. Misschien probeert het lichaam wel niet om zo lang mogelijk te leven, zo stelt Mitteldorf. Wellicht is het zo dat er een reden is waarom de natuur ervoor kiest om mensen die genoeg te eten hebben en geen lichamelijke stress hebben korter te laten leven dan mensen die te weinig calorieën binnen krijgen en lichamelijke stress ervaren. Misschien is het zo dat het lichaam wel weet hoe het langer kan leven, maar ervoor kiest om dit niet te doen, concludeert Mitteldorf.

Hormesis

Als de omgeving bedreigend is en het organisme het zwaar heeft, dan leven de organismen in die populatie langer. Dit heeft een evolutionair voordeel voor de populatie; immers als er veel individuele organismen sterven dat wordt het voortbestaan van de populatie als geheel bedreigd. Maar als de omstandigheden goed zijn, dan hoeven de organismen niet oud te worden, want het voortbestaan van de populatie wordt niet bedreigd. De organismen kunnen dan jonger overlijden en hoeven niet zo oud te worden. Er zijn genoeg jongeren die de populatie in stand kunnen houden. De snelheid waarmee een organisme ouder wordt, hangt samen met de omstandigheden waarin het organisme leeft. Het ouderdomsproces gaat sneller wanneer door honger en ziektes minder mensen overlijden.

Darwin

De theorie van Mitteldorf spreekt bepaalde elementen uit de Neo-Darwinistische theorie dus tegen. In plaats van een selfish gene die probeert om zijn eigen genen zo veel mogelijk te verspreiden en zo lang mogelijk te leven, zijn onze genen geprogrammeerd om de populatie zo divers mogelijk te laten zijn en de groep te laten voortbestaan. Het ouderdomsproces is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen dood gaat, zelfs de meest succesvolle organismen, om te voorkomen dat de meest succesvolle individuen de overhand krijgen en met hun genen de populatie gaan domineren. In plaats daarvan zorgt ons genetische programma ervoor de gene pool divers blijft, zodat de hele populatie kan voortbestaan.

Survival of the group, niet of the fittest in the group

Ouder worden is geprogrammeerd in onze genen door een evolutionair proces, zelfs terwijl het slecht is voor onze fitness als individuele organismen. De reden dat dit zo werkt is vanwege het belang van de groep, van de populatie, en niet het individu. Ouder worden en doodgaan helpt om een stabiel ecosysteem te handhaven. Dood, op een voorspelbaar geprogrammeerd moment, voorkomt dat we allemaal tegelijk dood gaan door honger of ziekte-epidemieën. Evolutie werkt op groepsniveau, niet alleen op individueel niveau. Als evolutie alleen zou werken op individueel niveau, zouden de succesvolle organismen succesvol worden ten koste van elk ander organisme. Als een parasiet die zijn host kapot maakt.

Niet optimale omstandigheden

Ons leven is het kortst wanneer de omstandigheden het meest ideaal voor ons zijn.
Dat brengt Mitteldorf tot een aantal adviezen om je eigen leven te verlengen. Bijvoorbeeld door je lichaam te doen geloven dat er sprake is van slechte levensomstandigheden (Mitteldorf vast bijvoorbeeld een dag per week). Meer lezen kan in dit boek en op deze site.