DEF Ontwikkel je mindsetEr zijn twee recensies verschenen van Ontwikkel je Mindset. De eerste is te vinden op bol.com en begint zo:
Voorloper van dit boek is ‘Oplossingsgericht aan de slag’, een boek dat bij mij vol aantekeningen en ezelsoren in de kast staat. Dit boek is een waardige opvolger. Bomvol inzichten, zeer bruikbare strategieën en gespreks/overlegtechnieken. En een verrijking omdat o.a. nieuwe psychologische en brein kennis erin verwerkt is. Inspirerend en uitnodigend, omdat dit boek je aan het denken zet over hoe je je eigen mindset, die zo belangrijk is in de communicatie met anderen (en jezelf), kunt ontwikkelen.
Verder is het boek prettig leesbaar èn waardevol. Ik denk zeer nuttig voor iedereen die anderen wil helpen progressie te maken, zoals bijvoorbeeld:
– coaches
– HR professionals
– leidinggevenden
– hulpverleners
– studiebegeleiders
Er staat verder ongelófelijk veel in dat praktisch bruikbaar is. lees hier verder
De tweede is te vinden op de site van het Tijdschrift voor Coaching en begint zo:
Het boek is opgebouwd uit zeven hoofdstukken en begint met een inleiding over de progressiegerichte mindset. De progressie gerichte mindset is voor de schrijfster: ‘De mindset dat mensen altijd in staat zijn zich te verbeteren, en dat wanneer mensen zich willen verbeteren en ervan overtuigd zijn dat ze zich kunnen verbeteren, ze zelfstandig vooruit kunnen komen door stap voor stap en doelbewust te doen wat werkt voor henzelf.’
In het tweede hoofdstuk beschrijft ze 20 progressiegerichte basisinterventies. De laatste interventie is niet zozeer een interventie, maar meer een model waar ze mee werkt, namelijk het 4SFC model. Dit model bepaalt de opbouw van de volgende drie hoofdstukken. Helpen (coachen), sturen (leidinggeven) en trainen. Instrueren is een subhoofdstuk binnen trainen.
Na het model uitgewerkt te hebben schrijft ze verder over teams en hoe je daar progressiegericht mee kunt werken. Het laatste hoofdstuk gaat over gericht en effectief feedback geven. Het boek sluit af met een bijlage waarin alle progressie gerichte interventies en vragen nogmaals benoemd staan. Lees hier verder