Een experiment dat werd uitgevoerd door de onderzoekers Locher et al, werpt een interessant licht op de rol die de rationale kan spelen bij toediening van een placebo.Klik hier om meer te lezen